Onderwijs

Onderwijs

INITIATIEVEN ROND EDUCATION

DP World ondersteunt jongeren in hun opleiding en eerste stappen op de werkvloer. We helpen hen hun kennis over de haven, de logistieke keten en DP World te vergroten.

Dit doen we door bijvoorbeeld een eerste werkervaring aan te bieden door middel van stages in de technische richtingen van het secundair onderwijs tussen 4 en 12 weken. In 2020 nam het aantal stages af omwille van Covid-19.

imageimage

Overige initiatieven

Rondleidingen op de terminal

voor bachelors en masters in logistieke afstudeerrichtingen (voornamelijk AP Hogeschool en Thomas More Hogeschool).

Het aanbieden van technische cases

aan de AP Hogeschool in de Internationale Projectweek, waarbij technische laatstejaars 1 week de tijd krijgen om een oplossing aan te reiken.

Eindwerkbegeleiding

bij de AP Hogeschool in Antwerpen op onze technische dienst.

Sollicitatietraining

aan scholieren van technische school GTI Beveren.

Samenwerking met het Havencentrum

een educatief centrum voor scholieren en studenten met tentoonstellingen en activiteiten rond de haven.

Partnerschap met de Universiteit Antwerpen

via sponsoring van de ‘Leerstoel Dennie Lockefeer’ in 2021, gericht op het stimuleren van onderzoek en onderwijs op het gebied van binnenvaart.

Sponsorschap van City Pirates

sinds 2020, een sociaal voetbalproject waar kansarme jongeren ook terecht kunnen voor huiswerkbegeleiding en jobcoaching.

Partnership met studentenvereniging Technica

sinds 2020, de faculteitsclub verbonden aan de AP Hogeschool in Antwerpen om toekomstige ingenieurs te ondersteunen.