Opleiding

Opleiding

RUIMTE VOOR ONTWIKKELING

COVID-19 heeft impact op organisatie van opleidingen

Het spreekt voor zich dat de COVID-19 pandemie in de jaren 2020 en 2021 een grote impact had op onze opleidingsactiviteiten. Door de beperkende maatregelen moesten heel wat fysieke opleidingen uitgesteld of geannuleerd worden. Het aantal geregistreerde formele opleidingsuren (uren besteed aan on-the-job training zijn hierin niet inbegrepen) lag in het ‘corona-tijdperk’ dan ook aanzienlijk lager dan voorheen.

image

Ook de opleiding en instroom van nieuwe havenarbeiders werd ernstig verstoord, doordat OCHA (Opleidingscentrum voor Havenarbeiders) zijn activiteiten gedurende lange tijd niet of slechts gedeeltelijk kon verderzetten. Het zal stevige inspanningen vergen om de opgelopen achterstand op dit vlak opnieuw in te halen.

Ondanks de moeilijke omstandigheden slaagden we er - dankzij extra inspanningen van verschillende afdelingen - in om heel wat essentiële (veiligheids)opleidingen op een coronaproof manier op onze werkvloer te laten plaatsvinden. Zo organiseerden we onder andere een groot aantal HSE-opfrissingssessies van een halve dag voor verschillende categorieën van havenarbeiders, lieten we alle techniekers van de afdeling Rollend Materieel een tweedaagse opleiding volgen tot het behalen van het HEV2-attest in functie van het veilig werken aan hybride straddle carriers, en kon een eerste groep van leidinggevenden de tweedaagse ‘SafeLeader’ workshop volgen.

Daarnaast zorgde de pandemie ook op opleidingsvlak voor een zekere digitale boost, met een versnelde inburgering van online en hybride opleidingsvormen. Het CTO (Certificate in Terminal Operations) programma, dat op ons corporate e-learning platform beschikbaar is en 24 korte online modules omvat over alle operationele aspecten van het terminal-gebeuren, is daar een mooi en populair voorbeeld van.

Opleidingen met het oog op Health & Safety

SafeLeader programma

Begin 2021 startte het hoofdkantoor van DP World met het SafeLeader programma, een opleiding die kadert binnen de globale HSE-pijler “Leadership & Engagement”. De opleiding leert leidinggevenden hoe ze goede leiders moeten zijn met de nadruk op veiligheid. In september 2021 kreeg een eerste groep van 13 medewerkers de fysieke training van 2 consultants in opdracht van het hoofdkantoor.

image

Workshop rond de rol en wettelijke verplichtingen van de hiërarchische lijn

In 2019 en 2020 gaf een advocaat in arbeidsrecht workshops aan leidinggevenden (ceelbazen, foremannen, management) rond de rol en wettelijke verplichting van de hiërarchische lijn. Tijdens deze workshop kregen leidinggevenden heel wat inzichten hun verantwoordelijkheden rond onder andere veiligheid van hun medewerkers.

Algemene HSE-opfrissing

Doorheen de laatste 3 jaren kregen alle vaste havenarbeiders werkzaam op DP World een interne algemene HSE-opfrissingoverde belangrijkste aspecten rond veiligheid en milieu op onze terminal. De 4 uur durende cursus werd in de verschillende shiften van de havenarbeiders gegeven.