Privacybeleid

Privacybeleid

1.INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIED

NV DP World Antwerp Holding, een onderneming geregistreerd in België met ondernemingsnummer 0406.070.605 en maatschappelijke zetel in Molenweg - Haven 1950, 9130 Doel (de ‘onderneming’ of ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’) verbindt zich ertoe om persoonsgegevens die ze verwerkt in verband met de diensten die ze levert aan haar gebruikers, te beschermen en te respecteren, meer bepaald in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving.

Dit privacybeleid beschrijft hoe we uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruikmaakt van Onze Website www.dpworldantwerp.com (‘Onze Website’), van apps die we aanbieden (indien van toepassing), van e-mail of andere correspondentie of wanneer we u producten of diensten leveren.

U hebt het wettelijke recht op toegang en op informatie over de manier waarop we de persoonsgegevens die we over u bijhouden, gebruiken.

U kunt dit volledige beleid lezen, printen en opslaan. We gebruiken ondertitels zodat u makkelijker de specifieke informatie waarnaar u op zoek bent, kunt terugvinden.

2. DATA CONTROLLER

Onze Website wordt geëxploiteerd onder de wettelijke jurisdictie van België. Voor het doel van de General Data Protection Regulation (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad) (de ‘GDPR’) treedt de onderneming op als data controller.

3. VERDERE INFORMATIE

Wenst u meer informatie over dit privacybeleid, advies of hulp, neem dan contact op per e-mail privacy.antw@dpworld.be.

4. INFORMATIE DIE WE VAN U OF OVER U INWINNEN

We verzamelen en verwerken verschillende soorten persoonsgegevens via Onze Website, onder meer:

 1. Gegevens die u persoonlijk identificeren - zoals uw naam, adres, werkgever, functie, contactgegevens (bv. e-mailadres en telefoonnummer), die u ons verstrekt bij uw registratie, aanvraag of via contactformulieren, directe interacties, of als u e-mails met ons uitwisselt, en die we gebruiken:
 2. om een verzoek van u uit te voeren (bv. een aanvraag op Onze Website, inschrijven voor een communicatiedienst, vragen om informatie, deelnemen aan een wedstrijd, promoties, onderzoek enz.); om u toe te laten deel te nemen aan interactieve functies van onze dienstverlening, wanneer u daarvoor kiest.
 3. Marketinggegevens - bijvoorbeeld om een database aan te leggen van mensen die interesse hebben getoond in onze ondernemingen (dochterondernemingen of filialen, met inbegrip van de ondernemingen uit de DP World Group), producten of diensten: met inbegrip van het opmaken en bijwerken van een mailinglijst van mensen die geïnteresseerd zijn in het ontvangen van marketingcommunicatie van ons via elektronische weg.
 4. Feedback en meningen - door u verstrekt, ook via onze aanvraag- of contactformulieren. Ze worden verwerkt om ons in staat te stellen om te antwoorden op aanvragen en klachten die u eventueel hebt en om ons te helpen om de kwaliteit en de consistentie van onze diensten te evalueren.
 5. Gebruik van de website en communicatie - met inbegrip van uw IP-adres, bezoeken aan Onze Website, type en versie van uw browser, instelling van uw tijdszone, plug-in-types en -versies van uw browser, besturingssysteem en platform en informatie over uw bezoek aan de website, met inbegrip van de volledige URL (Uniform Resource Locators), clickstream naar en vanuit Onze Website (met inbegrip van datum en tijdstip), producten en diensten die u bekeek of opzocht, antwoordtijden van de pagina, download errors, duur van het bezoek aan bepaalde pagina’s, informatie over de interactie op een pagina (scrollen, klikken en muisbewegingen), methodes die worden gebruikt om de webpagina te verlaten en elk telefoonnummer waarmee naar onze klantendienst werd gebeld. Die gegevens verzamelen we van uw browser om ons te helpen om de prestaties en de relevantie van Onze Website en onze advertentiecampagnes op te volgen, om te verzekeren dat de inhoud van Onze Website op de voor u en voor uw computer meest doeltreffende manier wordt weergegeven en om Onze Website veilig en beveiligd te houden.
 6. Gebruik van cookies - Onze Website gebruikt cookies om u van andere gebruikers te onderscheiden. Dit helpt ons om u een goede surfervaring op Onze Website te bieden en om die nog te verbeteren. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en over de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, kunt u ons cookiebeleid doorlezen.

Bovendien gebruiken we de verzamelde informatie om profielen aan te maken en om onze database in segmenten onder te verdelen voor doeleinden van analyse en direct marketing, waaronder het versturen van marketing- en promotiemateriaal. We kunnen informatie die we uit andere bronnen verkrijgen combineren met informatie die we via Onze Website verzamelen, om zo onze bedrijfsanalyse te verbeteren en een beter inzicht te krijgen in de klant.

Als u toetreedt tot ons communicatieprogramma, verzamelen we informatie over elke e-mail die we u hebben gestuurd en over uw respons erop, met inbegrip van en niet beperkt tot het aantal keren dat u de e-mail opende, de bezorgbaarheid, welke onderdelen u hebt aangeklikt enz. Deze informatie gebruiken we om de doeltreffendheid van onze e-mailcampagnes te meten, om marketingcampagnes te plannen en om onze database in segmenten onder te verdelen.

We kunnen ook aanvullende gegevensverwerkingsactiviteiten verrichten, maar we zullen ervoor zorgen dat die steeds in overeenstemming zijn met dit privacybeleid.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

We gebruiken uw persoonsgegevens enkel wanneer de wet ons dat toestaat. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken in het dagelijkse beheer van onze business zonder daarvoor uw toestemming te vragen omdat:

 • we een contract met u afsluiten en onze verplichtingen die voortvloeien uit dat contracten, nakomen;
 • we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor onze eigen legitieme belangen (zoals de administratie en het beheer van onze business en een verbetering van onze diensten), die in overeenstemming zijn met de GDPR en met uw belangen en wanneer fundamentele rechten niet prevaleren op deze belangen.
 • wanneer we een wettelijke of regelgevende verplichting moeten nakomen.
 • Andere types rechtsgronden waarop we steunen om uw persoonsgegevens te verwerken zijn opgenomen in dit privacybeleid.

TOESTEMMING

We willen dan wel steeds dat u zich bewust bent van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, maar dit betekent niet noodzakelijk dat we verplicht zijn om uw toestemming te vragen voordat we ze kunnen gebruiken.

Als we ervoor kiezen om uw persoonsgegevens te verwerken voor een doel dat niet overeenstemt met de doeleinden die in dit hoofdstuk werden beschreven, zullen we u de passende informatie geven wanneer u te maken krijgt met deze extra doeleinden, opdat we uw toestemming zouden krijgen (indien nodig) of in staat zouden zijn om onze wettelijke verplichtingen na te komen, voordat we beginnen met dergelijke extra verwerkingsactiviteiten. U bent niet verplicht om uw toestemming te geven gewoon omdat we u dat vragen. Als u wel uw toestemming geeft, kunt u zich bedenken en uw toestemming later intrekken door contact met ons op te nemen en te vragen om geschrapt te worden van de mailinglijst op het volgende e-mailadres privacy.antw@dpworld.be.

U bent niet wettelijk verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken, maar houd er wel rekening mee dat als u ervoor kiest om ons geen persoonsgegevens te bezorgen, we misschien niet in staat zullen zijn om onze producten en diensten aan u te verstrekken.

5. VERBONDEN WEBSITES

We beheren verschillende andere websites waar u via Onze Website toegang toe kunt krijgen. Elke website bevat informatie over privacy die u inlicht over de manier waarop uw persoonsgegevens via die website worden verwerkt.

Het is belangrijk dat u dit privacybeleid leest in combinatie met elke andere privacyverklaring (inclusief het beleid aanvaardbaar gebruik) of behoorlijke verwerkingskennisgeving die we kunnen verstrekken bij specifieke gelegenheden waarop we uw persoonsgegevens verzamelen of verwerken, zodat u zich volledig bewust bent van de manier waarop en de doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken. Dit privacybeleid vormt een aanvulling op de andere kennisgevingen en is niet bedoeld om die op te heffen.

Onze Website kan links bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van derde partijen. Als u klikt op dergelijke links of die verbindingen tot stand brengt, kunnen derde partijen gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u Onze Website verlaat, moedigen we u aan om het privacybeleid van elke website die u wenst te bezoeken, door te nemen.

6. RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING

De rechtsgrond voor de verwerking van de bovengenoemde persoonsgegevens is de naleving van onze legitieme belangen om te streven naar de bevordering, ontwikkeling en groei van onze bedrijfsactiviteiten door de verkoop van producten en diensten en door uitmuntende dienstverlening aan klanten.

Als u intekent op ons communicatieprogramma per e-mail kunnen wij u ongevraagd directe e-mailmarketingmaterialen sturen, maar uitsluitend wanneer u uw toestemming hebt gegeven of wanneer ze in verband staan met producten en diensten die gelijkaardig zijn aan degene die u eerder bij ons hebt gekocht of waar u eerder interesse voor hebt getoond.

7. BEKENDMAKEN, DELEN EN OVERDRAGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De tabel hieronder toont de categorieën van organisaties aan wie we informatie over u kunnen bekendmaken tijdens het dagelijkse beheer van onze business. Dit bevat ook dienstverleners die gegevens verwerken in onze opdracht om ons te helpen diensten aan u te verstrekken. We maken persoonsgegevens op die manier bekend om hoogwaardige, kostenefficiënte diensten te verlenen, die volgens ons in ons legitiem belang zijn.

Categorieën van organisaties

Doel Locatie
Marketingagentschappen, providers van databanken, firma’s gespecialiseerd in gegevensopschoning, mailingverzorgers. Om marketingdiensten te leveren en ons CMR- en e-mailprogramma uit te voeren. VK of Europese Economische Ruimte
Uitvoerders van e-mailcampagnes (MailChimp) Om ons CMR- en e-mailprogramma uit te voeren. VS*

**Verenigde Staten: De EU heeft de privacywetten van de Verenigde Staten niet onderschreven, maar heeft een kader goedgekeurd voor de overdracht van persoonsgegevens, het EU-VS-privacyschild genoemd, op grond waarvan MailChimp een geldig certificaat heeft, wat ons in staat stelt om uw persoonsgegevens legaal door te sturen naar het e-mailplatform van MailChimp. U kunt het privacyschildcertificaat van MailChimp hier inkijken: www.privacyshield.gov.

We kunnen uw persoonsgegevens verzamelen, overdragen en opslaan bij elk lid van onze groep, wat slaat op dochterondernemingen, onze uiteindelijke holdingmaatschappij en haar dochterondernemingen, zoals vastgelegd in de Wetboek van vennootschappen (‘Groep’), met inbegrip van degene buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’), inclusief de Verenigde Arabische Emiraten. We dragen uw persoonsgegevens enkel over naar landen buiten de Europese Economische Ruimte wanneer daar adequate voorzieningen zijn om uw privacy te verzekeren.

We kunnen u marketingberichten sturen per e-mail, telefoon, sms of post.

U kunt ons vragen om u enkel via welbepaalde methodes marketingmateriaal toe te sturen (u wil bv. wel graag e-mails van ons krijgen maar liever geen telefoontjes), of enkel over specifieke onderwerpen, of u kunt ons vragen om u helemaal geen marketingcommunicatie te sturen.

We kunnen u vragen om uw marketingvoorkeuren aan te geven wanneer u voor het eerst een account bij ons aanmaakt op Onze Website en/of app (zoals van toepassing). U kunt dit later wijzigen door ons een e-mail te sturen op: privacy.antw@dpworld.be.We delen uw persoonsgegevens enkel met derden voor marketingdoeleinden als u ons daar uw toestemming voor geeft, ook per e-mail of door een vakje op een formulier aan te kruisen, of met een andere methode die we gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen.

We kunnen informatie over u ook delen met andere ondernemingen uit de DP World Group, zoals andere terminals die volgens ons interessante producten en diensten voor u hebben. We doen aan gegevensoverdracht op basis van de legitieme belangen van onze groep om onze producten en diensten aan te bevelen en direct marketing te verrichten.

Als we uw persoonsgegevens delen met terminals buiten de Europese Economische Ruimte, zullen we ons ervan vergewissen dat er passende mechanismes zijn om uw rechten en uw persoonsgegevens veilig te stellen, met inbegrip van en zonder beperking, toereikendheidsbesluiten van de Europese Commissie of contractuele standaardvoorwaarden tussen terminals binnen en buiten de EU.

We kunnen uw persoonsgegevens ook van tijd tot tijd bekendmaken aan andere derde partijen:

 1. als we verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om een wettelijke verplichting na te leven of als we een business of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonsgegevens bekendmaken aan de toekomstige verkoper of koper van een dergelijke business of van dergelijke activa;
 2. om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen;
 3. om de rechten, het eigendom of de veiligheid te beschermen van onze onderneming, onze klanten of anderen, met inbegrip van het uitwisselen van informatie met andere ondernemingen en organisaties met het oog op fraudebestrijding en beperking van het kredietrisico;
 4. zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van een contract dat we met hen of met u hebben afgesloten;
 5. providers van analytische gegevens en zoekmachines die ons bijstaan bij de verbetering en optimalisering van Onze Website;
 6. kredietinformatiebureaus met het oog op het evalueren van uw kredietscore als dat een voorwaarde is om een contract met u af te sluiten;
 7. adverteerders en advertentienetwerken die dergelijke gegevens nodig hebben om relevante advertenties te selecteren voor en te bezorgen aan u en anderen voor de doeleinden van de commerciële belangen van derde partijen en/of om ons in staat te stellen om te beantwoorden aan de wensen van onze adverteerders door hun advertentie aan dat doelpubliek te tonen.

We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

8. DATARETENTIE

We houden de informatie over u slechts zolang bij in onze datasystemen als nodig is, wat gewoonlijk als volgt is:

 1. We bewaren en verwerken informatie over u zolang als u blijft gebruikmaken van of interesse tonen in onze diensten, inlogt op Onze Website, onze interactieve diensten gebruikt, of zolang we de indruk hebben dat onze business, producten en diensten interessant kunnen zijn voor u, mits u niet het tegendeel hebt aangegeven.
 2. We houden informatie bij over u reageert op met onze elektronische berichtgeving zolang als die informatie relevant is om ons te helpen bij het analyseren van de prestaties van onze digitale marketingactiviteiten of klanten en prospecten.

Merk op dat wij uw persoonsgegevens kunnen anonimiseren of gebruiken voor statistische doeleinden. We behouden geanonimiseerde en statistische gegevens bij voor onbepaalde duur, maar we zorgen ervoor dat dergelijke gegevens niemand kunnen identificeren en niet met een bepaalde persoon in verband kunnen worden gebracht.

9. UW RECHTEN

De gegevensbeschermingswetgeving verleent u bepaalde rechten (‘informatierechten’) op het volgende:

Recht op toegang en gegevens-portabiliteit. U hebt het recht op toegang tot de informatie die we over of in verband met u bijhouden en/of om die onder bepaalde voorwaarden door te geven aan een andere data controller. Als u dit recht zou willen uitoefenen, moet u contact met ons opnemen op de hierboven beschreven manier.
Recht op correctie of schrapping.

Als u meent dat bepaalde gegevens die we over u bijhouden, niet correct zijn, kunt u ons vragen om ze te corrigeren of recht te zetten. U hebt ook het recht om te vragen om schrapping van informatie over u wanneer u kunt aantonen dat we de gegevens die we bijhouden, niet langer nodig hebben, of als u de toestemming waarop onze verwerking is gebaseerd, intrekt, of als u meent dat we uw gegevens onwettig verwerken.

Uw recht op correctie en schrapping wordt uitgebreid tot iedereen aan wie we uw persoonlijke gegevens hebben bekendgemaakt en we zullen alle redelijke maatregelen nemen om degene met wie we uw gegevens hebben gedeeld, kennis te geven van uw verzoek om schrapping.

Recht op een beperking van de verwerking.

U hebt het recht om te vragen dat we het verwerken van uw gegevens beperken wanneer u de nauwkeurigheid betwist, of wanneer de verwerking onwettig is en u hebt zich verzet tegen een schrapping, of wanneer we uw gegevens niet langer hoeven bij te houden maar we dat van u moeten doen opdat u rechtsvorderingen zou kunnen instellen, uitoefenen of verdedigen, of wanneer we het niet eens zijn over de wettigheid van onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op bezwaar.

U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking gebaseerd is op onze legitieme belangen, met inbegrip van maar niet beperkt tot direct marketing en profilering.
Recht om de toestemming in te trekken. U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken wanneer de verwerking gebaseerd is op toestemming. Om uw toestemming in te trekken, dient u te specificeren waarvoor u uw toestemming wenst in te trekken, door een e-mail aan privacy.antw@dpworld.be.
Recht op een klacht. Als u niet tevreden bent over de manier waarop we uw persoonsgegevens hebben gebruikt of verwerken, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. We zouden het wel op prijs stellen mocht u uw bezorgdheid met ons delen voor u contact opneemt met de Gegevensbeschermingsautoriteit, gelieve ons dus eerst te mailen op: privacy.antw@dpworld.be

U vindt de volledige informatie over uw rechten inzake persoonsgegevens op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

10. GEGEVENSVEILIGHEID

We nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden bijgehouden. We hebben de passende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens onopzettelijk verloren gaan, ongeoorloofd gebruikt, ingezien, gewijzigd of bekendgemaakt worden. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, onderaannemers en andere derde partijen die uw gegevens om zakelijke redenen moeten kennen. Zij zullen uw persoonsgegevens enkel verwerken volgens onze instructies en ze zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures uitgevoerd om een vermoedelijke inbreuk op persoonsgegevens aan te pakken en we zullen u en elke bevoegde regulator op de hoogte brengen van een inbreuk wanneer we daar wettelijk toe verplicht zijn.

Denk eraan dat u verantwoordelijk bent om uw wachtwoorden veilig bij te houden. Als we u een wachtwoord hebben gegeven (of als u er een hebt gekozen) dat u toegang verleent tot bepaalde delen van Onze Website of app (zoals van toepassing), bent u er verantwoordelijk voor om dit wachtwoord geheim te houden. Deel uw wachtwoorden met niemand.

Helaas is het versturen van informatie via het internet niet volledig veilig. We doen dan wel ons best om uw persoonsgegevens te beschermen, maar we kunnen de veiligheid van persoonsgegevens die naar Onze Website worden verstuurd, niet garanderen; u stuurt ons uw persoonsgegevens op eigen risico. Zodra we uw persoonsgegevens hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingssystemen volgen om ongeoorloofde toegang te trachten te voorkomen.

11. HOE WE DIT PRIVACYBELEID UP-TO-DATE HOUDEN

We zullen dit privacybeleid van tijd tot tijd herzien en updaten. Dit kunnen we doen om een wijziging in ons aanbod van producten of diensten of in onze interne procedures weer te geven of om een wetswijzing weer te geven.law.

De eenvoudigste manier om na te kijken of er updates zijn, is om de meest recente versie van dit beleid op Onze Website door te nemen. U kunt ook contact met ons opnemen via e-mail: privacy.antw@dpworld.be.

Elke keer dat we ons privacybeleid updaten, zullen we het nummer van de versie van het beleid, dat onderaan het privacybeleid wordt vermeld, en de datum waarop die versie van het privacybeleid van kracht werd, bijwerken.

Dit is versie 1 van het beleid, zoals gewijzigd op 13/06/2018

Einde van het beleid.