Goede doelen

Goede doelen

ONZE ROL IN DE MAATSCHAPPIJ

DP World wil zijn maatschappelijke rol opnemen en zorg dragen voor de omgeving waarin we actief zijn.

image

Social Sponsorships

DP World heeft een aantal partnerschappen met sportverenigingen om het verschil te maken op vlak van diversiteit, women empowerment, inclusie, kansen en welzijn:

Meisjesvoetbal “Antwerp City Pirates”

DP World is sinds 2020 partner van het meisjesteam van Antwerp City Pirates, een sociaal geëngageerde voetbalclub die actief is in sociaal achtergestelde wijken van Antwerpen.

Belgische Special Olympics

DP World sponsorde in 2019 de Belgische Special Olympics in Beveren, een sportwedstrijd voor atleten met een mentale handicap.

Levensloop Beveren

Lees verder

Think Pink Race for the Cure

Lees verder

“City Pirates investeert in de generaties van morgen: de toekomstige leiders, werknemers en klanten. Het partnerschap met bedrijven vormt in dat opzicht een constructieve wisselwerking. De steun van DP World laat ons bovendien toe om onze meisjeswerking verder uit te bouwen.”

Michiel De Visschere, Algemeen Directeur KSC City Pirates

Charity Donations

DP World ondersteunt elk jaar tal van verenigingen die een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving of die een link hebben met het bedrijf via zijn medewerkers.

Steun aan goed doel van medewerkers

Elk jaar sponsort DP World een aantal liefdadigheidsprojecten waarbij werknemers actief betrokken of geëngageerd zijn (bv. als vrijwilliger). Medewerkers met een engagement kunnen een aanvraag indienen voor financiële steun, die vervolgens beoordeeld worden door het interne Charity Committee. Volgende projecten werden gesteund:

  • 2020: SuperNils, Hope Benefiet en KOMOK (allen gerelateerd aan kanker) en VOC Kieldrecht (opvangcentrum voor vogels en wilde dieren).
  • 2021: Gielsbos (zorgcentrum voor mensen met een handicap), AZ Monica (regionaal ziekenhuis)

Andere acties

DP World bundelt de krachten met verschillende organisaties en projecten in het veld om gezamenlijk dingen te realiseren die onze omgeving, onze medewerkers en onze stakeholders ten goede komen.

Moeders voor Moeders

Elk jaar organiseert DP World een inzamelactie voor kledij, verzorgingsproducten en speelgoed voor Moeders voor Moeders, een organsiatie die kansarme vrouwen en gezinnen in Antwepren steunt.

Go Green bomen planten

Tijdens de wereldwijde Go Green-campagne van de 4 belangrijkste terminaloperatoren, hebben we in 2019 samen met andere terminaluitbaters (PSA/MPET/PSA) bomen geschonken en geplant voor de aanleg van een bos in de Edegemse beekvallei samen met Natuurpunt.

Containers voor Congo

DP World schonk twee containers aan Balunda Ba Mikalayi, een non-profitorganisatie die een hydraulische krachtcentrale heropbouwt in Congo om ziekenhuizen, scholen en gezinnen in de omgeving van stroom te voorzien.

YOUCA Actiedag

Tijdens de Youca-dag (Youth for Change and Action) werken studenten in bedrijven en schenken ze hun loon van die dag aan KIYO jeugdprojecten in Brazilië en de Filippijnen. DP World heeft een student aangeworven om één dag op de technische administratie te werken. .

Mercy Ships

Mercy Ships maakt medische en chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten. Met het grootste private ziekenhuisschip ter wereld varen zij naar landen in Afrika waar mensen geen toegang hebben tot betaalbare medische en chirurgische zorg. DP World kocht steunpakketten aan en bezocht het schip tijdens zijn doortocht in Antwerpen.

Human Business

DP World werkte samen met de organisatie Human Business om overtollig kantoormeubilair na de verhuizing naar het nieuwe operationele gebouw te kunnen schenken aan lokale scholen en verenigingen.

COVID-19 HULP

In 2020 heeft DP World de volgende initiatieven genomen om de lokale gemeenschap te steunen tijdens de COVID-19 pandemie:

  • Vrijwilligerswerk: 3 werknemers hebben in het kader van corporate volunteering tijdens hun werktijd 123 uur aan vrijwilligerswerk verricht in zorginstellingen om medisch personeel en zorgverleners bij te staan
  • Schenking van mondmaskers aan een nabijgelegen woonzorgcentrum met tekorten
  • Applausmoment op de terminal voor gezondheidswerkers in de frontlinie van COVID-19