Risicomanagement

Risicomanagement

RISICOMANAGEMENT

image

Near misses ten gevolge van extreme wind

In december 2019 stortte een walkraan (QC2) in na een aanvaring met een schip op drift. De trossen van het schip aan de overzijde van het dok waren vanwege de hoge windsnelheden losgeslagen. De materiële schade was enorm, maar er vielen gelukkig geen gewonden. In samenwerking met verschillende betrokkenen werd het proces rond windmeting op onze terminal herzien. Er wordt meer en transparanter gecommuniceerd via dashboards en mails, het windmeetsysteem wordt maandelijks getest en elk kwartaal vindt een onderhoud van het systeem plaats.

De overheersende wind in het Deurganckdok vanuit het noordwesten speelt ten nadele van onze terminal. In oktober 2021 werd het belang van accurate weersvoorspellingen, windmetingen en de nodige preventieve maatregelen bevestigd, toen een schip dat aanmeerde bij een aanpalende terminal op drift kwam door plotse harde windstoten en rakelings een walkraan (QC1) passeerde.