Veiligheidscultuur

Veiligheidscultuur

De Hearts & Minds methode is een internationale, laagdrempelige en concrete methode geeft via een persoonlijk gesprek inzichten in de veiligheidsbeleving door en het veiligheidsbewustzijn van medewerkers. De score wordt weergegeven in een ‘cultuurladder’ die bestaat uit vijf treden, gaande van pathologisch tot vooruitstrevend.

Een trapje hoger op de veiligheidsladder

Van reactief in 2015...

Een cultuurmeting door de Avans Hogeschool in 2015 leverde een score van 2,6 op, wat overeenkomt met een reactieve veiligheidscultuur. In die fase wordt pas gereageerd wanneer zich een arbeidsongeval voordoet. Veranderingen in gedrag zijn vaak van korte duur. Achterliggend was er een aanmerkelijk verschil in cultuurbeleving tussen leidinggevenden en uitvoerend personeel, die zich respectievelijk in de calculatieve en reactieve fase bevonden. Na dat resultaat stelden we onszelf tot doel tegen 2021 met alle werknemers samen de stap te zetten naar de calculatieve trede.

Om een stap te stijgen op de veiligheidscultuurladder, namen we verschillende initiatieven:

  • cultuurworkshops met ceelbazen en foremannen van de technische dienst
  • opleidingen (bv. rond wettelijke verantwoordelijkheden van de hiërarchische lijn)
  • focus op (veiligheids)leiderschap
  • ...

... naar calculatief in 2021

De impact van deze initiatieven werd zichtbaar tijdens de nieuwe cultuurmeting, die in 2021 werd uitgevoerd door Dorien Vissers, medewerker veiligheidscultuur bij CEPA. Ruim 240 medewerkers uit verschillende functiecategorieën, shiften en terminals (Antwerp Gateway, Empty Depot Services en Hupac) werden bevraagd. In totaliteit behaalden we een resultaat van 3,73, waardoor we een trapje hoger klommen op de cultuurladder en we onze doestelling behaalden. Binnen elke doelgroep was er vooruitgang te zien, en ook de minimumscore viel binnen de calculatieve fase. Binnen elk van de 18 dimensies werd vooruitgang geboekt ten opzichte van de vorige meting.

image

De grootste verbeteringen waren merkbaar bij:

  • acties na een incident
  • betrokkenheid
  • veiligheidsbijeenkomsten
  • statistieken

De verzamelde inzichten werden verwerkt in een verbeterplan. De komende jaren wordt sterk ingezet op leiderschap, betrokkenheid en risicoreducties

Enkele quotes over de veiligheidscultuur bij DP World

“Mede dankzij initiatieven om de hiërarchische lijn te versterken, heeft DP World de stap gezet naar een calculatieve veiligheidscultuur. Zo volgde iedereen van het haven- en bedrijfskader het opleidingsprogramma VOOM+. Hierbij gaan ze samen in dialoog over de veiligheidsprioriteiten, waardoor veiligheid steeds bij iedereen hoog op de agenda blijft.”

Dorien Vissers, medewerker veiligheidscultuur CEPA

“Het topmanagement moet ervoor te zorgen dat de middelen en tools er zijn en is ervoor verantwoordelijk dat er geen ongevallen gebeuren. Gedrag speelt altijd een rol en er is altijd een zeker risico, maar wij hebben allemaal verantwoordelijkheid om aan veiligheid te werken."

Een lid van het executive committee van DP World tijdens het veiligheidscultuurinterview

“Kuipers passen per twee op mekaar, op kranen en dat ze vier containers van de kraan afblijven. Ze fluiten naar mekaar. Maatjes houden mekaar sowieso wel in het oog.”

Foreman kuiperij tijdens het veiligheidscultuurinterview