Welzijn

Welzijn

INZETTEN OP WELZIJN EN BETROKKENHEID

Ondanks de verhoogde jobrotatie door COVID-19 en de actuele moeilijkheid om vacatures in te vullen, bleef het aantal medewerkers de laatste 3 jaar ongeveer stabiel, net zoals de diversiteit van ons medewerkersbestand (verdeling mannen/vrouwen, nationaliteiten, gemiddelde leeftijd). DP World investeerde in een aantal initiatieven rond welzijn om mensen zoveel mogelijk aan boord te houden. Ook om het aandeel vrouwelijke werknemers te laten stijgen doet DP World veel inspanningen.

Een hypermodern kantoorgebouw

In het derde kwartaal van 2021 verhuisden de meeste diensten naar een gloednieuw operationeel gebouw. Het gebouw is hypermodern en biedt meer ruimte en comfort volgens de hedendaagse normen. Zo hebben de havenarbeiders een grotere refter en ruime kleedkamers met voldoende sanitaire voorzieningen. Ook bedienden zitten ruimer in open, maar toch opgedeelde kantoren en kregen een aangename eetruimte. Het hele gebouw werd mooi en aangenaam ingericht en werd van nieuw meubilair voorzien, waaronder een ergonomische zit-sta bureaus voor elke medewerker.

image

“We voelen dat DP World heel fier is op zijn nieuwe gebouw. Er werd bewust geïnvesteerd in goede bouwmaterialen. Het interieur en het gebouw versterken elkaar. Een kantoor wordt meer en meer een plaats waar we elkaar ontmoeten en samen zijn. Het is geen plaats meer waar je je uurtjes komt kloppen, maar waar je gráág werkt en waar beleving centraal staat.”

Liesbeth Swinnen, interieurarchitecte, en Lieve Dils, salesverantwoordelijke bij interieurleverancier BULO

My World Survey peilt naar betrokkenheid en tevredenheid

Eind 2020 werd opnieuw een 2-jaarlijkse My World Survey gehouden bij de medewerkers. Met 235 respondenten behaalden we een responspercentage van 87%. Enkele bevindingen:

 • 54% van de respondenten is algemeen tevreden over DP World als werkgever en 9% algemeen ontevreden. De overige 37% heeft een neutraal gevoel.
 • De stelling waarop we het beste scoorden was “I understand how my work contributes to the business objectives of my Business Unit”.

 • De stelling waarop we het minste scoorden was “I feel that management supports equal opportunity for all employees”. Dit resultaat heeft zich alvast vertaald in een belangrijk focuspunt voor de komende jaren: “Inclusion & Equality”.

De resultaten werden verwerkt in een actieplan, waarvan de uitrol in 2022 wordt voorzien.

image

DUURZAAM NAAR HET WERK

Vergroening van het bedrijfswagenpark

Hoewel er in de carpolicy nog geen verplichtingen zijn rond het kiezen van een groene wagen, zien we in het bedrijfswagenpark toch al een langzame transitie naar vergroening van het bedrijfswagenpark. Zo is reeds 1/5e van ons bedrijfswagenpark geëlektrificeerd:

 • Het aantal plug-in hybride wagens steeg van 4 naar 14 in 3 jaar tijd.
 • In 2020 deed de eerste 100% elektrische wagen zijn intrede.
 • In 2021 hebben we in totaal 3 100% elektrische wagens

Om elektrische wagens en plugin-hybrides te kunnen opladen werden 11 laadpalen geplaatst die goed zijn voor 22 laadpunten, verdeeld over de verschillende locaties en ingangen. Sinds begin 2022 werden deze laadpalen ook publiekelijk opengesteld, dus niet langer voor exclusief gebruik door medewerkers met een bedrijfswagen.

Fietsleaseplan

In de tweede helft van 2018 startte DP World in Antwerpen met het fietsleaseplan, waarbij vaste medewerkers voordelig een fiets kunnen leasen. Het doel was om tegen 2020 120 vaste medewerkers minstens eenmaal per week op de fiets te krijgen voor de verplaatsing naar en van het werk.

Eind 2019 stapten 135 medewerkers over op de fiets, waarbij het doel dus bereikt was. Maar de stijgende trend bleef zich verderzetten, eindigend met 210 fietsen besteld via Fietsplan in 2021! Dit brengt niet enkel de gezondheid van onze medewerkers ten goede, maar ook het milieu en de mobiliteit rond Antwerpen. In september 2020 namen we een fietsenquête af bij werknemers die deelnamen aan het fietsleaseplan om te peilen naar het profiel van de fietsende werknemers, hun motivatie, tevredenheid leasevoorwaarden, faciliteiten, veiligheidsgedrag. Heel wat verbeterpunten, zoals grotere en beveiligde fietsenstallingen, werden al doorgevoerd.

“Twee tot drie keer per week fiets ik zo’n 25 km naar het werk met een lease speedbike. Hoewel de fietsenstalling nog wat groter mag, is het fietsplan veruit het beste wat DP World ooit gedaan heeft voor het personeel.”

Een technieker in de fietsenquête van september 2020

image

COVID-19

Door COVID-19 moesten veel medewerkers plots (deels) van thuis uit werken vanaf maart 2020, vaak voor het eerst. De samenwerking met collega’s en het contact op de werkvloer moesten volledig anders ingevuld worden. Er waren weinig mogelijkheden tot ontspanning en vele kinderen moesten thuis opgevangen worden. Elke werknemer moest een nieuwe manier van werken zoeken. DP World probeerde medewerkers zoveel mogelijk te ondersteunen door:

 • virtuele ‘Stay Connected’ sessies en teammeetings waar niet over het werk gepraat wordt te houden
 • extra schermen en laptops voor thuiswerkers te voorzien
 • een coronavergoeding voor thuiswerkers te voorzien
 • “Coronakronieken” te plaatsen, interviews met thuiswerkers op het intranet om het contact in stand te houden
 • een vergaderpolicy met praktische afspraken rond onder meer online meetings
 • een digitale workshop rond de verbetering van de work-life balance te organiseren

“Thuiswerken was volledig nieuw voor mij en het was dus flink wennen, maar IT bood goede ondersteuning en zorgde er op afstand voor dat ik over alle programma’s beschik. Intussen gaat het best vlot! Hoewel ik het sociaal contact mis, spaar ik nu gemakkelijk 3 uur per dag uit aan woon-werkverkeer vanuit Lier.”

Dirk Jacquemijn, planner shunting/transport EDS, in de “Coronakronieken” tijdens de start van de lockdown in maart 2020

Voor de havenarbeiders werden alle nodige voorzieningen voorzien, zoals ontsmettingsmiddel en mondmaskers. Daarnaast werden de refter, lunchtijden en het transport van en naar de kaai zodanig georganiseerd dat social distancing zo maximaal mogelijk toegepast kon worden.

Voor de vrachtwagenchauffeurs werden er voldoende ontsmettingsmiddel en mondmaskers voorzien en een scheiding tussen de selfservice kiosken. Daarnaast zag een ‘COVID-agent’ toe op een gespreide aanwezigheid van chauffeurs in de truckerhal, correctemondmaskerdracht en het bewaren van de social distance.