Nieuwe Initiatieven

Nieuwe Initiatieven

Door continue investeringen in nieuwe en bestaande initiatieven zet DP World alles in op het verbeteren van de veiligheid. 

Nieuwe straddle carrier parking en tankplaats

Op de nieuwe straddle carrier parking is het sinds 2022 mogelijk om op hoogte in te stappen in de bestuurderscabine via een trap, en niet langer via vertikale ladders op de machine zelf. Dat reduceert het risico op vallen. Daarnaast is er ook een nieuwe tankplaats, met een beter bereikbare vuldop voor de technische medewerkers. Op ditzelfde platform kunnen de chauffeurs op hoogte uitstappen en kunnen ze de buitenzijde van de ramen van hun cabine reinigen. De nieuwe parking en tankplaats zijn via een loopbrug en gescheiden wandelpaden veilig te voet te bereiken vanaf het nieuwe operationele gebouw. Bekijk hier een video over de nieuwe veiligheidsinfrastructuur voor straddle carriers bij DP World in Antwerpen.

Impacthandschoenen

De verplichte dracht van impacthandschoenen door containerkuipers werd op 1 juli 2019 uitgebreid naar pottenmannen/vrouwen (de medewerkers onder de kraan die twistlocks in en uit containers halen). Hoewel deze beschermende handschoenen aanzienlijk het aantal en de ernst van de hand- en vingerletsels beperken, zijn ze niet heiligmakend. Bij 6 van de 8 ernstige arbeidsongevallen in 2021 trad breuk in een vinger op, bij 4 van deze breuken droeg men wel degelijk impacthandschoenen. De ernst van het letsel kon door de impacthandschoenen wel gereduceerd worden.

Letselpreventieproject kuiperij

Vanuit de havengemeenschap en dienst veiligheid van CEPA werd een letselpreventieproject voor de kuiperij opgestart. Het vast- en losmaken van containers aan boord van een schip is een ergonomisch belastende taak, waardoor er blijvend naar verbeteringen wordt gezocht. Vanuit CEPA werd een traject opgestart met de Universiteit van Antwerpen, alsook met de betrokken havenbedrijven (waaronder DP World) om te zoeken naar mogelijke verbeteracties. Momenteel lopen er twee trajecten rond ‘product development’ en ‘service design’ waar respectievelijk gekeken wordt naar de ontwikkeling van nieuwe/betere tools en opleiding met een sterke focus op ergonomie. DP World werkt actief mee aan dit project om het aantal (inspannings)letsels bij kuipers terug te dringen.

Snapshots: interactie met de medewerkers

Senior management en direct leidinggevenden gaan op regelmatige basis op de werkvloer met medewerkers in gesprek over veiligheids- en milieuregels. Door discussies over veiligheidsbeleving en gedragsbijsturing hopen we het aantal incidenten op de terminal nog verder te laten dalen en de veiligheidsheidscultuur te verbeteren. Hoewel in 2019 het aantal uitgevoerde snapshots heel hoog was, moesten die helaas in 2020 en 2021 worden opgeschort wegens de COVID-19-restricties.

Zerotolerantie voor alcohol en drugs op de terminal

Sinds 2016 worden preventieve alcohol- en drugstests uitgevoerd bij de medewerkers. Wanneer bij een positieve alcohol- of drugstest problematisch gebruik wordt vastgesteld door de arbeidsgeneesheer, voorziet DP Word een begeleidingstraject voor alcohol en/ of drugsverslaving bij de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, Mediwet. Van zodra de pandemie het weer toelaat, zal het aantal alcohol- en drugstests weer opgevoerd worden. Aan de hand van de resultaten in verhouding met het aantal uitgevoerde tests, blijft dit immers nog steeds een aandachtspunt.