Environment

Environment

Milieu en innovatie gaan hand en hand

DP World heeft zichzelf de ambitieuze doelstelling opgelegd tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. De voorbije jaren zette DP World in Antwerpen in op milieuvriendelijke technieken en innovatie. Door het goede voorbeeld te en actief op zoek te gaan naar nieuwe technologie en machines om ons verbruik en onze emissies verder te doen dalen, sporen we ook andere bedrijven in onze sector aan om samen te streven naar een duurzamere haven.

image

Klimaatverandering

Onze groep streeft ernaar om CO2-neutraal te zijn tegen 2040, met als tussenliggende target 28% CO2-reductie tegen 2030 (met 2019 als baseline).

Klimaatverandering

Uitbreiding

We rusten onze Antwerp Gateway terminal verder uit met geautomatiseerde stapelkranen om meer capaciteit te creëren.

Uitbreiding

Nieuwe initiatieven

Door in te zetten op innovatie reduceren we onze CO2-uitstoot verder naar een absoluut minimum.

Nieuwe initiatieven

Oceanen

Met een grote aanwezigheid aan de kust via onze havens en terminals, spelen we een sleutelrol bij het behoud van oceanen en biodiversiteit.

Oceanen