Ethiek

Ethiek

ETHISCHE BEDRIJFSVOERING

DP World wil dat zijn activiteiten een langdurig positief effect hebben op de economie en de samenleving. Daarom stellen we strenge ethische, professionele en wettelijke normen aan onszelf en de manier waarop we zaken doen. We nemen de volgende initiatieven op het gebied van ethische bedrijfsvoering:

· De DP World Code of Ethics onderschrijft internationale richtlijnen ter voorkoming van belangenconflicten, fraude, voorkennis, omkoping, misbruik van vertrouwelijke en persoonlijke informatie en moderne slavernij.

· We verwachten dat onze zakelijke partners (verkopers, consultants, joint-venturepartners, enz.) onze ethische en anti-omkopingswaarden delen.

· Via onze Whistleblowing-hotline kunnen medewerkers en stakeholders hun bezorgdheid over potentieel onethisch of onwettig gedrag met ons delen

· We organiseren regelmatig bewustmakingscampagnes en trainingen over fraude, corruptie en drugs voor onze medewerkers en voeren fraude-risicobeoordelingen en onderzoek uit. Sinds 2019 hebben we een Fraud Risk Champion aangesteld.