CSR STRATEGIE

CSR STRATEGIE

Onze duurzaamheidsstrategie Our World, Our Future wordt wereldwijd gedragen, maar legt bewust lokale accenten. In ons streven naar een duurzame toekomst, hebben we bovendien onderzocht op welke manier we een bijdrage kunnen leveren aan de Sustainable Development Goals (SDG’s).

image

Meerwaarde in elk onderdeel van de waardeketen.

Onze activiteiten hebben een impact op het milieu en de gemeenschappen waarin we actief zijn. Als integraal onderdeel van de bevoorradingsketen moeten we meer doen dan alleen onze eigen impact verkleinen en onze bedrijfsprocessen verbeteren. Om te bouwen aan een duurzame toekomst zoeken we actief de dialoog met onze stakeholders op, zowel langs waterzijde als landzijde. Vooruit denken en proactief inspelen op maatschappelijke uitdagingen zet ons ertoe aan veranderingen door te voeren in diverse onderdelen van onze waardeketen.

image

Onze duurzaamheidsstrategie

De ‘Our World, Our Future’ -strategie van DP World is opgesplitst in twee delen die aansluiten bij de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Our World: zeven prioriteiten

‘Our World’ gaat over de inspanningen die we vandaag leveren om als een verantwoordelijke onderneming te opereren in zeven prioriteitsgebieden: veiligheid, beveiliging, welzijn, ethiek, betrokkenheid van de gemeenschap, klimaatverandering, ontwikkeling van mensen. Dit verwezenlijken we door ambitieuze doelstellingen tegen 2030.

Our Future: drie legaten

‘Our Future’ kijkt verder dan ons bedrijf en gaat over de erfenis die we zullen nalaten in onze industrie en de samenleving. We focussen op drie gebieden waar we een positief verschil kunnen maken voor toekomstige generaties: onderwijs, vrouwen en oceanen. Ook daarvoor hebben we doelen tegen 2030 opgesteld.

image