CEO Interview

CEO Interview

Verander wat mogelijk is voor iedereen

Wereldwijde handel, met prestaties en verantwoordelijkheden in balans

In dit derde duurzaamheidsverslag maken we de balans op van de jaren 2019 tot 2021, een periode vol uitdagingen, op menselijk, economisch en ecologisch vlak. Midden 2020, in volle coronastorm, nam Dirk Van den Bosch de fakkel over van Rob Harrison als CEO van DP World in Antwerpen. Tijd om terug en ook vooruit te blikken: waar staan we nu, wat hebben we bereikt en wat kan beter?

image

Welke uitdagingen hadden de voorbije jaren een impact op DP World?

DP World kon dankzij de inzet en flexibiliteit van onze medewerkers en havenarbeiders de coronacrisis met succes opvangen. Als werkgever mag je echter de impact die deze crisis op menselijk vlak heeft niet onderschatten. Inzetten op verbondenheid tussen onze mensen en voeling houden met hun welzijn is en blijft cruciaal.

Ook de wereldhandel zelf werd grondig verstoord: voorraadtekorten, prijsverhogingen en wereldwijde congestie in de havens zijn het gevolg van die ontwrichting. Voor ons zorgde dit voor een overbezetting van onze terminal, hetgeen van iedereen extra inspanningen vroeg om ervoor te zorgen dat de goederen hun weg naar de consument vonden.

Daarnaast vormt de-carbonisatie een belangrijke uitdaging voor ons bedrijf en bij uitbreiding de hele maritieme en logistieke sector. DP World zet in op doorgedreven elektrificatie met 100% lokaal en duurzaam opgewekte stroom en investeert volop in innovatie en automatisatie.

De realisatie van ons ambitieus expansieplan is een noodzaak om onze groei te bestendigen. Zo openden we ons nieuw Operations gebouw, een nieuwe tankinstallatie en een nieuwe parking voor straddle carriers. Verder zijn we ook al aan de voorbereidende werken begonnen voor de aanleg van nieuwe ASC-modules en komen er de komende jaren energiezuinige walkranen bij.

Wat wil u de komende jaren absoluut realiseren?

De supply chain-crisis is nog lang niet voorbij. Bovenstaande uitdagingen vergen nog steeds onze aandacht.

Daarnaast wil DP World inzetten op het vergroten van de diversiteit van ons medewerkersbestand en het aantrekken van bv. meer vrouwen en jong talent. Ruimte en ondersteuning geven aan de juiste persoon op de juiste plaats zal ertoe leiden dat we erkend en herkend worden als een fijne werkplek voor iedereen.

"Op het vlak van veiligheid willen we terug aansluiten bij de positieve trend die we de voorbije jaren hebben gerealiseerd. Verder staan het verbeteren van de luchtkwaliteit en de transitie naar duurzame energiebronnen op de agenda. En ook in de gemeenschap rondom onze terminal blijven we onze verantwoordelijkheid opnemen door een facilitator te zijn in de modal shift naar duurzamere vervoerswijzen en oplossingen te bieden voor de congestie op de wegen."

Dirk Van den Bosch, CEO DP World in Antwerpen