Arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen

KERNCIJFERS

image

Arbeidsongevallen

Waar we in 2019 en 2020 een verdere significante daling zagen van het aantal arbeidsongevallen met werkverlet, en zo de dalende trend van de voorgaande jaren verderzetten, stak 2021 hier een stokje voor met 52 arbeidsongevallen met werkverlet. Hoewel de in het globaal preventieplan van 2017-2021 beoogde vermindering van -30% t.o.v. de frequentiegraad van 2016 zowel in 2019 als 2020 ruim werd gehaald, zagen we eind 2021 helaas een stevige stijging. Echter, qua ernstgraad (het aantal verloren kalenderdagen per duizend gepresteerde uren) is een positieve evolutie waarneembaar van 2019 naar 2021 met een daling van 834 verloren kalenderdagen en een ernstgraad die 44,8% lager ligt. Dit wil dus zeggen dat hoewel in 2021 meer ongevallen voorvielen, deze in totaliteit minder ernstig waren.

image

In het nieuw globaal preventieplan 2021-2025 beogen we een target van 21,60 tegen eind 2025.

imageimageimage

COVID-19

Een stijging van 20 arbeidsongevallen met werkverlet en een frequentiegraad die 57,9% hoger ligt. Het verschil tussen 2020 en 2021 kan niet groter zijn. De verklaring ligt op verschillende vlakken. In 2021 merkten we een zekere ‘corona-moeheid’ en de daarbij horende frustraties . Daarbovenop waren er in 2021 veel wijzigingen op de terminal: creative stacking als gevolg van de overcapaciteit, verschillende wijzigingen in de straddle carrier parking, verhuis van de personeelsparking, verhuis naar het operationele gebouw, verhuis van de vrijzetzone en de wijziging van de truckflow. Eind 2021 waren deze veranderingen grotendeels geïmplementeerd en zouden ze geen negatieve invloed meer mogen hebben op de cijfers. Een positieve trend die we gelukkig ook de laatste maanden van 2021 konden waarnemen.

image