Klokkenluider Hotline

Klokkenluider Hotline

Klokkenluider Hotline

De Klokkenluider Hotline is een mechanisme om al onze stakeholders het vertrouwen en de middelen te geven om hun bezorgdheid te uiten over eventuele wandaden die zij waarnemen.

Speak Up Now

Alle bezorgdheden worden effectief, vertrouwelijk en consequent afgehandeld. Voor meer informatie kunt u hier ons Klokkenluidersbeleid raadplegen.