Over ons

Over ons

Over DP World in Antwerpen

In 2021 was de totale capaciteit 2.8 miljoen TEU (2.6 miljoen TEU sinds eind 2021 door expansiewerken op de terminal)

image

Van lokale terminaluitbater tot wereldwijde logistieke dienstverlener

DP World Antwerp Holding is onderdeel van de DP World groep. DP World is de toonaangevende leverancier van slimme logistieke oplossingen die handelsstromen over de hele wereld mogelijk maken. Ons wereldwijde netwerk is verspreid over 64 landen en omvat logistieke terminals, maritieme diensten, havens en economische zones. Bij de DP World-groep werken meer dan 56.000 mensen uit 140 landen.

Investeren in groei

DP World investeert bijna 200 miljoen euro om de capaciteit van Antwerp Gateway met een derde te verhogen tot 3,7 miljoen TEU tegen 2026. Dit doen we door middel van verregaande automatisering, verbetering van de efficiëntie en maximalisatie van de beschikbare ruimte. De resterende straddle carrier-stacks worden omgebouwd tot modules met Automated Stacking Cranes (ASC's) (in totaal 17 modules), waardoor er ruimte vrijkomt om nog eens 900.000 TEU's te stapelen. In 2005 was Antwerp Gateway een pionier met deze state-of-the-art technologie in de haven van Antwerpen.

De investering omvat ook nieuw materieel zoals hybride straddle carriers, 4 kadekranen en een nieuw operationeel gebouw. Andere investeringsgebieden zijn onder meer digitale toepassingen en verdere automatisering.

Onze entiteiten

  • DP World Antwerp Holding NV, de holding boven de ondernemingen en activiteiten in België; is indirect een 100% dochteronderneming van DP World Limited in Dubai;
  • DP World Antwerp Terminals NV levert de havenarbeiders voor DP World’s activiteiten in de Haven van Antwerpen en voert de activiteiten op de Hupac terminal uit, een Zwitserse railoperator gevestigd aan het Churchilldok op rechteroever in Antwerpen;
  • Antwerp Gateway NV is de state-of-the-art containerterminal aan het Deurganckdok waarvan DP World 60% aandeelhouder is en eveneens het management voert. De andere aandeelhouders zijn Cosco en Terminal Link (dochter van CMA-CGM en China Merchants) en Duisport (Duisburger Hafen);
  • DP World Antwerp Empty Depot Services NV is het empty depot nabij Antwerp Gateway voor opslag, herstel en onderhoud van lege containers;
  • DP World Antwerp Customs Desk NV zorgt voor douanegerelateerde activiteiten.

Containerdiensten van hoge kwaliteit

Onze core-business bestaat voornamelijk uit het laden en lossen van containers op onze Antwerp Gateway (AG) terminal aan het Deurganckdok. De behandeling van schepen en lichters (water-side) vertegenwoordigt ongeveer 70% van de totale behandelde volumes en ongeveer 80% van de omzet.

Visie, missie & waarden

Onze visie

Wij zijn de toonaangevende leverancier van slimme logistieke oplossingen die de handelsstroom over de hele wereld mogelijk maken.

Onze missie

We zijn op missie om de wereldwijde handel te laten stromen en te veranderen wat mogelijk is voor iedereen door producten slim, snel en duurzaam te verplaatsen, zodat we onze partners over de hele wereld helpen uitblinken.

Onze Principles

4 principes vormen de hoekstenen van onze bedrijfscultuur: groei creëren, resultaten nastreven, anderen laten uitblinken en aanpassen & evolueren.

DP World Antwerp Holding in cijfers

Antwerp Gateway

Na een aantal jaren van sterke groei, zien we de laatste jaren een stagnatie van volume op Antwerp Gateway NV. De wereldwijde disruptie van de supply chain heeft gevolgen op de yardbezetting en zorgt ervoor dat de terminal de laatste maanden tegen zijn maximum capaciteit draait. In 2021 kende Antwerp Gateway een omzetgroei van 10% tot boven de 140 miljoen Euro. Dit voornamelijk doordat de tijdelijke opslag van containers een belangrijk aandeel in de activiteit is geworden.

Afgelopen jaren werd er voornamelijk ingezet op operational excellence, zodat de terminal er in slaagt om ook in moeilijke omstandigheden mooie rendementen te halen. Verbetering van productiviteit, beschikbaarheid van equipment en tijdig en goed opgeleid personeel zijn een greep uit de verbeteringsacties van de laatste jaren. In 2021 noteerden we dan ook opnieuw een forse verbetering van het netto resultaat.

In 2021 werd er bovendien gestart met de uitbreiding van de capaciteit van de terminal met 1 miljoen TEU door bestelling van 4 bijkomende kadekranen en 17 modules met automatische stapelkranen (ASC’s). Deze investeringen belopen 200 miljoen euro en worden gefaseerd in gebruik genomen tegen 2026 en zullen de verdere goei van de terminal faciliteren.

Empty Depot Services

De wereldwijde disruptie van de supply chain heeft het afgelopen jaar ook zijn impact gehad op DP World Antwerp Empty Depot Services NV (EDS). Aangezien AG verzadigd raakte met volle containers werd voor het leeg equipment meer uitgeweken naar de empty depot. Dit vertaalde zich in een omzetgroei van EDS van bijna 20%. In 2021 eindigde de omzet op 16 miljoen EUR, dit in vergelijking met 12 miljoen Euro in 2018. Ook hier verbetert het netto resultaat met de stijgende activiteit. Net zoals op AG wordt er momenteel volop gekeken naar mogelijke capaciteitsuitbreiding om het toenemend volume te kunnen blijven behandelen.

Enkele kerncijfers

image

COVID-19

Impact van de globale supply chain disruptie op DP World

De gevolgen van de Covid-19 pandemie zullen zich nog lang laten voelen in de transportsector: congestie en vertragingen in havens, een tekort aan zeecontainers, stijging van de kosten voor het verschepen van goederen. Specifiek voor onze terminal zien we vertragingen van één tot twee weken voor ruim 80% van de schepen. Hierdoor ontstaan pieken en een tekort aan werkkrachten.

Doordat de landzijde niet 24/7 werkt en er een tekort aan chauffeurs op de weg is, ontvangt DP World meer containers dan we kunnen afvoeren. Containers blijven daardoor te lang staan, wat leidt tot een te hoge

bezettingsgraad op de terminal. De optimale bezettingsgraad is 75%, dit is onze sweet spot. Momenteel zijn we vaak volledig bezet, waardoor veel containerverplaatsingen nodig zijn.