Nieuwe Initiatieven

Nieuwe Initiatieven

BOXBAY

DP World ontwikkelde samen met de Duitse SMS-groep een innovatief containeropslagsysteem, Boxbay. In dit stalen rek worden containers in slots tot elf hoog geplaatst, waardoor drie keer de capaciteit van een conventionele yard gecreëerd wordt en het ruimtegebruik met 70 procent vermindert. Containers worden in en uit slots gehaald door volledig elektrische en geautomatiseerde ingebouwde kranen. Restacken van containers is overbodig, wat onproductieve moves vermijdt. Fotovoltaïsche zonnepanelen op het dakoppervlak voorzien het systeem rechtstreeks van groene stroom. Op de zijwanden kunnen geluidsisolerende panelen voorzien worden om geluidsoverlast te beperken.

Veelbelovende testresultaten

In augustus 2021 werd op de terminal van Jebel Ali (Dubai) een full size model van BoxBay in gebruik genomen voor tests. De resultaten zijn veelbelovend: het systeem bleek zelfs nog sneller en energiezuiniger dan verwacht. De energiekosten waren 29 procent lager dan initieel ingeschat. Het hoofdkantoor werkt aan vergelijkende yard studies en conceptuele ontwerpen voor een aantal locaties over de hele wereld.

Alternatieve brandstof

Onze doelstelling is om onze CO2 uitstoot te reduceren naar een absoluut minimum. Binnen de DP World-groep lopen testen met de alternatieve brandstof HVO (hydrotreated vegetable oil) ter vervanging van de diesel voor de straddle carriers. We hopen met deze technologie onze CO2-uitstoot afkomstig van straddle carriers met nog eens bijkomend 80% te kunnen reduceren. We volgen de resultaten van de testen op de voet op en plannen in 2022 tests op onze machines.

Walstroom

Wanneer schepen zijn aangemeerd verbruiken zij nog steeds heel wat energie om bijvoorbeeld de koelcontainers te laten draaien of voor hun eigen verwarming en elektriciteitsproductie. In de fit for 55 heeft Europa de rederijen opgelegd dat zij hun CO2 uitstoot moeten laten dalen en dat ze onderdeel zullen worden van het emissiehandelsysteem. Walstroom ofwel het inpluggen van het schip op het elektriciteitsnet van de terminal, is hiervoor als oplossing naar voor geschoven. Omdat we onze klanten willen faciliteren in het reduceren van hun CO2 emissies wordt er samen met het havenbedrijf onderzocht op welke manier en onder welke voorwaarden walstroom geimplementeerd kan worden op de verschillende terminals.

LNG bunkering op schepen

Rederijen zijn op zoek naar manieren om hun CO2 uitstoot te verminderen en dit niet enkel tijdens het aanmeren maar ook tijdens de rondvaart zelf. Zo worden er vandaag reeds schepen uitgerust met LNG tanks zodat ze op LNG kunnen varen bijvoorbeeld bij het binnenkomen in de haven. Omdat LNG bunkering bepaalde risico’s inhoudt wordt er samen met CEPA bekeken op welke manier dit in de toekomst op een veilige manier kan gebeuren.