Modern Kölelik Yasası

Modern Kölelik Yasası

1. Giriş

DP World, faaliyet gösterdiğimiz topluluklarda oynadığımız önemli rolün güvenli ve sürdürülebilir bir toplum oluşturmaya yardımcı olduğuna inanmaktadır. İşimizi dönüştüren ve küresel ticaretin geleceğine öncülük etmemize yardımcı olan sürdürülebilir çözümler arayışında veri odaklı lojistiği benimseyerek, küresel olarak en verimli ve güvenli ticaret çözümlerini yaratmayı hedefliyoruz. Bunu yapmak, faaliyet gösterdiğimiz toplumlar için olduğu kadar ticari olarak da bizim için önemlidir. Büyük bir küresel işveren olarak, insanların yaşamlarını iyileştirmede, toplulukları güçlendirmede ve çevreyi korumada önemli bir rol oynayabileceğimizi biliyoruz. Bu, faaliyetlerimizde veya tedarikçilerimizin faaliyetlerinde kölelik, Zorunlu Çalışma ve insan kaçakçılığının tolere edilmemesi anlamına gelir; bu, çok ciddiye aldığımız bir sorumluluktur.

Sultan Ahmed Bin Sulayem,Grup başkanı ve Ceo’su.

2. Organizasyonumuz

DP World, denizcilik hizmetlerinin yanı sıra limanlar ve terminaller, parklar, lojistik ve ekonomik bölgelerden oluşan küresel bir ticaret sağlayıcısıdır. 134 ülkeden 53.000'in üzerinde çalışandan oluşan özel ekibimiz, hükümetler, nakliye hatları, ithalatçılar ve ihracatçılar ile topluluklar ve küresel tedarik zincirinin diğer birçok önemli bileşeni, bugün ve yarın değer katmak ve kaliteli hizmetler sunmak için uzun süreli ilişkiler geliştirmektedir.

2019 yılında, DP World portföyümüz boyunca 71.2 milyon TEU (yirmi ayak eşdeğer birimleri) ele aldı. Taahhüt edilen gelişme ve genişleme boru hattı ile mevcut 91 milyon Teu brüt kapasitesinin piyasa talebine bağlı olarak artması bekleniyor.

3. Modern kölelik ve insan ticaretiyle ilgili politika ve prosedürlerimiz 

İşimizin herhangi bir bölümünde modern kölelik veya insan kaçakçılığı olmadığından emin olma ve tedarik zincirlerimizin küresel olarak da bu konulardan arınmış olmasını sağlama taahhüdümüz, grup genelinde geçerli olan bir dizi politikada ele alınmaktadır. Her yıl gözden geçirilmiş modern kölelik ve insan kaçakçılığı politikamız, hem kuruluşumuzda hem de tedarikçilerimizle ilgili olarak modern kölelik ve insan kaçakçılığına yaklaşımımızı ortaya koymaktadır. Bu politika, çalışanlarımızın bu tür olayların varlığından endişe duymaları durumunda atabilecekleri adımları da açıklığa kavuşturmaktadır.

Diğer kilit politikalar, modern kölelik ve insan kaçakçılığı ile ilgili hükümleri içerir:

  • Modern kölelik, insan kaçakçılığı ve çocuk/ zorunlu çalışma ile ilgili hükümler de dahil olmak üzere DP World onaylı tedarikçiler listesine dahil edilecek minimum kriterleri belirleyen satın alma  politikaları ve prosedürleri;
  • Çalışanların modern kölelik ve insan kaçakçılığı ile ilgili şüpheli ve bilinen olayları, bunun nasıl yapılacağını ve bunun yapılmamasının sonuçlarını rapor etme yükümlülüğünü belirleyen şirket standartları ve Davranış Politikası ve prosedürü; ve
  • Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve işçilerin orijinal devlet tarafından verilen kimlik ve seyahat belgelerinin stopajını içeren işe alım ve seçim Politikası, yasaların gerektirdiği durumlar dışında.

Satıcı tarama sürecimizin bir parçası olarak modern kölelik ve insan kaçakçılığı konusunda bir tedarikçi öz değerlendirmesi oluşturduk; bir satıcı davranış kuralları; ve potansiyel satıcıların modern kölelik veya insan kaçakçılığı riski satın alma kararlarımıza dahil edilir.

DP World, 2019 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (UNGC) ve insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzlukla mücadeleyi kapsayan 10 ilkesine imza attı. DP World, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak stratejilerini ve operasyonlarını bu ilkelerle uyumlu hale getirmeyi taahhüt etti. DP World’de 2019 yılında bir insan hakları çerçevesi ve ilgili uygulama politikaları ve prosedürleri geliştirmek için bir iç İnsan Hakları Çalışma Grubu kuruldu. Modern kölelik, insan hakları yaklaşımımızın önemli bir bileşenidir ve yaklaşımımızı bu alanlara daha fazla entegre etmeye ve grupta daha geniş bir prosedür ve program yelpazesi geliştirmeye çalışacağız.

Tüm politikaların uyumu yönetim tarafından DAHİLİ olarak izlenir ve planlanan iş denetimleri sırasında İç Denetim tarafından bağımsız olarak değerlendirilir.

4. Tedarik Zincirimiz

Etik ilkeleri kendimizinkiyle uyumlu olan tedarikçilerle işbirliği yapmayı hedefliyoruz ve onlardan adil ve etik işler yürütmelerini bekliyoruz. Tedarik zincirimiz, tüm iş kollarında ve yargı bölgelerinde yapılandırılmış tek bir küresel işlev olarak faaliyet gösteren grup tedarik departmanımız tarafından yönetilmektedir.

Tedarikçilerimizden modern kölelik ve insan kaçakçılığı öz değerlendirmesini tamamlamaları istenecektir. Bu, faaliyet gösterdikleri yargı bölgelerinde modern kölelik ve insan kaçakçılığı riskini analiz etmeyi ve bu riski azaltmak için sahip oldukları politika ve prosedürleri belirlemeyi içerir.

2019’da sık sık ihalelere davet edilen veya projelere layık görülen 7 büyük müteahhit ve danışmanla modern kölelik masaüstü denetimleri ve bilgi paylaşım oturumları gerçekleştirdik. Buna ek olarak, 7 büyük yükleniciye ve danışmana, modern kölelik bilincinin nasıl geliştirileceğine ve örgütlerine uygunluğunun nasıl artırılacağına dair kılavuzlar ve örnek belgeler içeren takip e-postalar gönderildi.

Dahası, yeni tedarikçi sözleşmelerinde kölelik karşıtı ve insan kaçakçılığı yasalarına ve politikalarına uyum konusunda dil de dahil olmak üzere ek kontroller uygulamaya çalışacağız. Ayrıca, modern kölelik, insan kaçakçılığı ve diğer riskler için belirli tedarikçileri ve operasyonları (örneklem, risk temelli) denetliyoruz.

Tüm DP World çalışanlarına ve üçüncü taraflara, insan hakları ihlallerinden şüphelenilen raporları bildirmek için kullanılabilecek gizli, dışarıdan yönetilen bir ihbarcı yardım hattımız var. Tüm muhabirler herhangi bir biçimde misillemeden korunmaktadır.

5. İşimizdeki ve tedarik zincirlerimizdeki risk alanları

Modern kölelik ve insan kaçakçılığı riski, yargı ve sektöre göre değişmektedir. Dolayısıyla, herhangi bir batan sorunları gidermek için bir çalışma grubu oluşturduk. Bu çalışma grubu, Tedarik, Üçüncü Taraf Müteahhitleri ve Limanlarımızı, DP World için en yüksek risk alanı olarak insan kaçakçılığı amacıyla başkaları tarafından tanımlanmıştır.

Bu riskleri azaltmak için, modern kölelik ve insan kaçakçılığıyla ilgili olarak satıcılar ve üçüncü taraf müteahhitlerimizi, satıcılarımızı ve gerekliliklerimizi arttırdık. Global güvenlik ekibimiz, tedarik zinciri güvenliğini artırmak ve insan kaçakçılarının DP World’ün terminallerini ve tesislerini kullanmasını önlemek için küresel kolluk kuvvetlerini yakından çalışır ve desteklemektedir. Bu, güvenlik yönetim sistemi süreçlerimizi geliştirmek, gelişmiş güvenlik teknolojilerini kullanmak, iç ve dış denetimler kullanarak, özellikle, modern kölelik ve insan kaçakçılığının göstergelerinin nasıl tanımlanacağı konusunda farkındalık eğitimi sağlar ve ceza faaliyetleriyle birlikte olan bir farkındalıktır. Ek olarak, ISSS Kodu gibi zorunlu güvenlik düzenleyici akreditasyonlarını uygulamak ve edinmenin yanı sıra, DP World, ISO 28000 ve diğer küresel güvenlik girişimlerini, Global-Ticaret Ortaklığı gibi küresel portföyü boyunca benimseyerek ve uygulayarak güvence altına aldı.

6. Çabaların etkinliği

Şu anda çalışanlarımız, işçilerimiz ve müteahhitlerimiz arasında İngiltere Modern Kölelik Yasası’nın 2015 ve dünyadaki diğer modern kölelik düzenlemelerinin gerekliliklerini anlamak ve diğer modern kölelik düzenlemelerinin gerekliliklerini ve bunlara potansiyel sorunları kaydetmeye yönelik araçları vermeye odaklanıyoruz. 2019’da bunu daha da ileride, bu konudaki büyük müteahhitlerimizden biriyle bir bilgi paylaşım oturumu yaptık. Zamanla, modern kölelik ve insan ticareti politikalarımızın ve prosedürlerimizin maksimum etkiye uygulanmasını sağlamak için çeşitli iş birliklerimizde kilit performans göstergeleri geliştireceğiz.

10 dile çevrilmiş çevrimiçi eğitim modülünü tamamladık ve bu modül politikaya genel bir bakışla başlar. Tüm DP World e-posta ağı kullanıcılarının tamamlamaları gereken modern kölelik ve insan kaçakçılığının göstergelerinde, 10 dile çevrilmiş “Modern Kölelik Bilinçlendirme” başlıklı bir çevrimiçi eğitim modülü geliştirdik.

Modern kölelik ve insan kaçakçılığına ilişkin bilgiler, uygun olan yerlerde operasyonel brifinglerdeki liman işçilerine de sağlanmaktadır. Böyle bir eğitim zorunludur ve yeni bir çalışanın indüksiyonunun bir parçası olan altı on-line kurslardan birini oluşturur. Posterler, her iş biriminin farkındalığını artırması için çeşitli dillerde bulunur aynı zamanda modern köleliğin belirtileri ve herhangi bir şüphenin nasıl rapor edilmesi hakkında bir hatırlatma görevi görür.

Bu açıklama, İngiltere Modern Kölelik Yasası 2015’in 54 (1) Bölümüne göre yapılır ve 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren finansal yılı için DP World’ün Modern Kölelik ve İnsan Kaçakçılığı Beyanı’nı oluşturur. DP World’ün Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Sultan Ahmed Bin Sulayem Grup Başkanı ve CEO’su 10 Mart 2020.