Duurzaamheidsrapport: 90.000 vrachtwagenritten vermeden op Belgische wegen in 2017-2018

Duurzaamheidsrapport: 90.000 vrachtwagenritten vermeden op Belgische wegen in 2017-2018

15-7-2019 00:00:00

DP World Antwerp, een van de grootste containeroverslagbedrijven van de haven van Antwerpen, publiceert vandaag zijn duurzaamheidsverslag 2017-2018. Het bedrijf spaarde de afgelopen vier jaar 10.6 miljoen kg CO2 uit en vermeed in 2017-2018 90.000 vrachtwagenritten op de Belgische wegen. “Duurzaamheid en innovatie gaan hand in hand met onze groeiambities. Het is onze morele plicht om meer waarde toe te voegen aan de maatschappij dan we eraan onttrekken”, zegt Rob Harrison, CEO van DP World Antwerp.

  • DP World is een van de grootste spelers in de Antwerpse haven en stelt bijna 700 werknemers tewerk
  • Het bedrijf spaarde de afgelopen vier jaar 10,6 miljoen kilogram CO2 door energie te gebruiken van windmolens en biogascentrales, en wil tegen het einde van dit jaar nog ruim 2% minder CO2 uitstoten
  • 90.000 vrachtwagenritten vermeden in 2017 en 2018

Het duurzaamheidsverslag van DP World Antwerp steunt op vier pijlers: klimaat, veiligheid, mens en maatschappij. Met de uitbreiding van de haven in het vooruitzicht steekt het bedrijf een tandje bij om de Antwerpse haven voor te bereiden op een duurzame toekomst.

Rob Harrison, CEO van DP World Antwerp: “Veel bedrijven onderschatten vandaag nog te vaak de voordelen van schonere, klimaatvriendelijke groei. Met het duurzaamheidsverslag willen we een voortrekker zijn voor een duurzamere haven.”

Mee op de barricades voor het klimaat

Antwerp Gateway, de containerterminal die DP World Antwerp uitbaat met een capaciteit van 2,5 miljoen TEU, verbruikt jaarlijks 30,5 miljoen kWh elektriciteit en ruim zes miljoen liter diesel. Daarmee kunnen respectievelijk bijna 9000 gezinnen bevoorraad worden en kan men 500 keer de wereld rond rijden met een vrachtwagen.

“De duurzaamheidsinspanningen die wij doen hebben door de schaal van onze activiteiten een enorme impact op het totale energieverbruik en de uitstoot van de Antwerpse haven”, zegt Rob Harrison.

Door de traditionele straddle carrier operaties verder om te bouwen naar geautomatiseerde stapelkranen wil DP World Antwerp het verbruik en de uitstoot terugdringen. Een automatische kraan verbruikt immers de helft minder energie dan een straddle carrier. De straddle carriers die behouden blijven worden systematisch vervangen door hybride voertuigen, om het dieselverbruik nog verder te laten dalen.

90.000 minder vrachtwagenritten

Ook door meer containers over het spoor te vervoeren in plaats van met vrachtwagens kan de uitstoot en het verbruik van het containertransport ingeperkt worden. In 2018 werd 59,5% van de containers vervoerd met vrachtwagens, 35,3% ging via de binnenvaart, en 5,2% ging over het spoor. In 2017 en 2018 werden samen al bijna 90.000 vrachtwagenritten vermeden, maar dat kan volgens DP World nog beter.

Op korte afstanden, zoals naar Frankrijk, Nederland en Duitsland, blijft het vrachtvervoer onmisbaar, maar op langere afstanden stuurt het bedrijf erop aan om steeds meer te diversifiëren. Op het traject tussen Basel (Zwitserland) en Antwerpen bespaart het transport via de Swisstrein bijvoorbeeld jaarlijks 17.884,8 ton CO2. Er zouden bijna 1 miljoen bomen nodig zijn om die hoeveelheid koolstofdioxide op te vangen.

Tot slot staat ook de gezondheid van medewerkers en de omwonenden centraal in het duurzaamheidsverslag van DP World Antwerp: het bedrijf wist tussen 2016 en 2018 het aantal arbeidsongevallen terug te dringen door innovaties op de werkvloer en meer opleidingsmomenten voor personeelsleden. Door het vervoer via het spoor en de binnenvaart te promoten, kan ook de luchtkwaliteit en fileproblematiek in en rond Antwerpen verder teruggedrongen worden.

“We willen het verschil maken voor onze klanten, onze medewerkers en onze samenleving,” besluit Rob Harrison, CEO.

Alle resultaten vind je via http://sustainability.dpworldantwerp.com.