DP WORLD DRIJFT CONTAINERCAPACITEIT ANTWERP GATEWAY DUURZAAM OP MET NIEUWE STAPELKRANEN

DP WORLD DRIJFT CONTAINERCAPACITEIT ANTWERP GATEWAY DUURZAAM OP MET NIEUWE STAPELKRANEN

25-11-2022 12:30:00

EERSTE CONTAINER VOOR NIEUWE ELEKTRISCHE STAPELKRANEN AFGELEVERD DOOR HYBRIDE E-TRUCK

DP World kan sinds vandaag extra containers op zijn terminal in de Antwerpse haven behandelen, en dit aantal zal de komende jaren nog stijgen. De logistieke wereldspeler nam immers extra automatische stapelkranen (Automated Stacking Cranes of ASC’s) in gebruik op Antwerp Gateway, die een maximale containerdensiteit mogelijk maken. Door de beschikbare ruimte maximaal te benutten en de containerbehandeling te vergroenen, maakt DP World zijn terminal klaar voor de toekomst. De eerste container werd vandaag symbolisch afgezet door de eerste hybride elektrische truck in de vloot van Van Moer Logistics.

VLNR: Jo Van Moer (CEO Van Moer Logistics), Dirk Van den Bosch (CEO DP World), Marc Van de Vijver (burgemeester Beveren), Annick De Ridder (Havenschepen, Port of Antwerp-Bruges)

Extra containercapaciteit

Om extra containercapaciteit in de Antwerpse haven te creëren, vormt DP World zijn Antwerp Gateway terminal om door middel van verdere automatisering, elektrificering en vergroening. De huidige terminal wordt uitgerust met 17 extra nieuwe elektrische automatische stacking cranes (ASC’s), die bovenop de 10 bestaande modules komen. Deze kranen kunnen tot de helft meer containers stapelen dan het geval is bij containerstapels die bediend worden door klassieke straddle carriers. DP World investeert tegen 2026 in totaal bijna 200 miljoen euro om de capaciteit van Antwerp Gateway verder op te drijven tot 3.4 miljoen TEU (20-voet containers). Voor de mondernisering van de infrastructuur kreeg de terminal bovendien een Europese subsidie, goed voor drie nieuwe Automatic Stacking Crane modules en twee toekomstige kadekranen.

Dirk Van den Bosch, CEO DP World in Antwerpen: “De indienstname van de stapelkranen draagt bij aan de optimale en duurzame benutting van de bestaande ruimte in de haven en is essentieel om te kunnen groeien. We gaan van een maximale jaarlijkse capaciteit van 2,5 miljoen containers naar 3,4 miljoen. We retrofitten onze terminal om onze maximale densiteit te bereiken in 2026 op een CO2-neutrale manier. De totale voetafdruk van transport wordt hierdoor mee verkleind en onze klanten kunnen tegen 2026 reeds rekenen op extra capaciteit.”

CO2-neutraal in 2050

De combinatie van elektrificatie en verduurzaming van de bedrijfsprocessen maakt dat DP World haar CO2-uitstoot in Antwerpen per behandelde container met meer dan 50% verminderde op amper 8 jaar tijd. Het uiteindelijke doel is om tegen 2050 CO2-neutraal te worden. Naast de nieuwe stapelkranen zet DP World ook hybride straddle carriers in. De stapelkranen werken op groene stroom die hoofzakelijk geleverd wordt door de windmolen en de biogascentrale op de site. DP World onderzoekt ook andere groene oplossingen zoals HVO of waterstof. Suzanne Kwanten, HSSE Director DP World: “We blijven inzetten op deze groene en efficiënte manier van containerbehandeling. De toekomst van een terminal zal elektrisch zijn of zal niet zijn.”

Hybride e-truck Van Moer Logistics

Om de officiële indienstname van de nieuwe kranen te vieren en de verduurzaming van logsitieke processen in de haven te illustreren, kwam Jo Van Moer, CEO van Van Moer Logistics, met een hybride elektrische truck symbolisch de eerste container afzetten in de module. De e-truck wordt momenteel gebruikt als test binnen de vloot van Van Moer Logistics.  

Jo Van Moer, CEO Van Moer Logistics: “De vergroening van de logistieke keten komt in een stroomversnelling met nieuwe initiatieven van pionierbedrijven binnen de sector zoals DP World. Ook wij hopen ons steentje bij te dragen door te investeren in de verdere verduurzaming van onze vloot. We zijn al volop aan het testen met waterstof en nu gaan we ook de mogelijkheden van elektrificatie onderzoeken.”

Annick De Ridder, havenschepen Port of Antwerp-Bruges: “Onze haven is de economische motor van Vlaanderen. Om dat ook op lange termijn te kunnen blijven is extra containercapaciteit absoluut noodzakelijk. In afwachting van de realisatie van ECA tegen 2030 zorgt DP World met deze investering van bijna 200 miljoen euro in automatische stapelkranen nu al tegen 2026 voor een capaciteitsverhoging met 1 miljoen TEU extra. Het is op deze innovaties en investeringen in de duurzame toekomst van de haven dat we als regio bijzonder fier moeten zijn.” 

Marc Van de Vijver, burgemeester Gemeente Beveren: “Met deze investering kiest DP World volop voor een lange termijnsverankering in de Waaslandhaven te Beveren. Dat deze haveninbreiding op een duurzame manier gebeurt, biedt een meerwaarde voor de gemeente en zijn inwoners.”

Over Automatische Stapelkranen (ASC)

Automated Stacking Cranes (ASC’s) zijn onbemande kranen op rails die containers volautomatisch stockeren of afhalen. Op Antwerp Gateway vervangen ze de komende jaren de klassieke, door straddle carriers bediende stacks met een positieve impact op de containercapaciteit en milieuvriendelijkheid als doel. Een groot voordeel is dat in de nieuwste generatie ASC-modules containers nog hoger op elkaar gestapeld worden: tot 6 containers hoog en tot 9 breed in plaats van 5 en 9 in de vroegere modules. Dit betekent een verdubbeling van de capaciteit tegenover een klassieke straddle carrier yard. Door de terminal hiermee verder uit te rusten, zal er 30% capaciteit bijkomen, oftewel 1 miljoen TEU extra per jaar, bovenop 2.5 miljoen TEU.

Een ASC-module bestaat uit 2 kranen, één voor de behandeling van vrachtwagens aan de landzijde, en één voor de utwisseling met de schepen door middel van straddle carriers aan de waterzijde. In 2008 was DP World Antwerp Gateway een pionier in de haven van Antwerpen met 7 modules. Ruim 10 jaar later, in 2016, kwamen er nog eens 3 nieuwe modules bij. In 2026, nog eens 10 jaar later, zullen er in totaal 27 modules in dienst zijn.

De automatische stapelkranen werken op de 100 % groene stroom die Antwerp Gateway grotendeels (75%) lokaal produceert met zijn eigen windturbine en biogascentrale. Dankzij onder meer deze technologie kon de terminal zijn CO2-uitstoot per containerbeweging de afgelopen 8 jaar met 51% terugdringen.