Containerterminals Deurganckdok slaan de handen in elkaar voor spoorvervoer

Containerterminals Deurganckdok slaan de handen in elkaar voor spoorvervoer

8-9-2020 00:00:00

Terminaluitbaters DP World Antwerp en MPET bundelen de krachten om intensiever gebruik te maken van het spoor. Dankzij een nieuwe samenwerking zullen beide bedrijven gebruik maken van een gezamenlijke spoorinfrastructuur aan het Deurganckdok om meer containers aan- en af te voeren per spoor. Een grote stap vooruit op vlak van duurzaamheid en mobiliteit. Op maandag 7 september werd de eerste container tussen beide operatoren uitgewisseld in bijzijn van havenschepen Annick De Ridder.

Gezamenlijk gebruik van spoorinfrastructuur

Containeroverslagbedrijven MSC PSA European Terminal (MPET) en DP World baten beide een terminal uit aan het Deurganckdok in de Waaslandhaven. Op de oostzijde van MPET (kaai 1718) is geen connectie met het spoor aanwezig. De aanpalende terminal van DP World, kaai 1700, beschikt daarentegen wel over de nodige spoorinfrastructuur. Om de aan- en afvoer van containers per spoor ook naar de terminal van MPET mogelijk te maken, slaan DP World en MPET de handen in elkaar om de railinfrastructuur van DP World gezamenlijk te gebruiken. Via een nieuwe containertransferzone bij MPET, de ‘spoorbuffer’, kunnen de naast elkaar gelegen terminals import en export railcontainers uitwisselen.

Schoolvoorbeeld van samenwerking

De samenwerking tussen beide bedrijven vormt een belangrijke stap op vlak van betere mobiliteit en duurzaamheid in de haven van Antwerpen. Het initiatief sluit aan bij de ambitie van de haven om het aandeel van containertransport per spoor op te drijven: van de huidige 8% naar 15% tegen 2030. Beide terminals mikken op een verhoging van de frequentie van bestaande spoorproducten en de ontwikkeling van nieuwe verbindingen met het hinterland. De overeenkomst is bovendien een schoolvoorbeeld van samenwerking om de stijgende groei in de Antwerpse haven het hoofd te bieden, ondanks een beperkte containercapaciteit. Door de bestaande capaciteit te optimaliseren, verzekert het initiatief de verdere groei van de haven en het intermodale vervoer.

Jan Meynen, Head of Operational Services MPET: “Dankzij de nieuwe gezamenlijke spoorbuffer op MPET Oost, vermijden we heel wat transport van de oostzijde van MPET naar de westzijde, waar onze huidige spoorbundel zich bevindt. Dat is positief voor de sustainability en maakt tegelijk ook capaciteit vrij op spoorbundel West, waardoor ook daar meer containers via spoor vervoerd kunnen worden”

Steve Declercq, Chief Business Officer DP World Antwerp: “Met deze verregaande operationele samenwerking beoogt DP World Antwerp Gateway een verhoogde frequentie van de bestaande spoorproducten alsook het aantrekken van nieuwe.“

Transferzone voor containers

De ‘spoorbuffer’ behelst een afgesloten transferzone met ruimte voor 100 TEU (containerunits) op het terrein van MPET, waarin DP World en MPET containers kunnen oppikken en afzetten met behulp van ‘straddle carriers’ (containerliften). Deze containers worden via het spoor op de terminal van DP World geëxporteerd en geïmporteerd. Het afstemmen van de twee verschillende operationele systemen vergde heel wat afspraken op vlak van safety, security, civiele werken, IT en douane. “Het afgelopen jaar is er in zeer goede verstandhouding intensief samengewerkt. Zo zou het in de haven moeten zijn. Het is een voorbeeld van twee belangrijke stakeholders die samen iets opzetten ten voordele van de hele community, ” zegt Tony Filibert, Chief Commercial Officer DP World Antwerp.

Lars Koch, Commercial Manager MPET: “Deze operationele samenwerking is een mooi voorbeeld van de ‘can-do’ mentaliteit van Antwerpen en het collectief engagement naar duurzame vooruitgang. Het creëren van bijkomende spoorcapaciteit sluit ook naadloos aan bij onze ambitie om de rechtstreekse connectiviteit naar het Hinterland verder te ontwikkelen en uit te breiden, zodat cargo owners, importeurs en exporteurs hun goederenflow nog efficiënter kunnen organiseren.”

Uitwisseling eerste container

Op maandag 7 september werd de eerste container tussen beide operatoren uitgewisseld in bijzijn van Annick De Ridder, Antwerps schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening; CEO DP World Antwerp Dirk Van den Bosch en CEO MPET Harold Kunst.

Annick De Ridder, havenschepen: “Deze samenwerking tussen MPET en DP World geeft concreet vorm aan de ambitie van Port of Antwerp om meer containers per spoor aan- en af te voeren. Het project draagt bij aan een betere mobiliteit en een duurzamere haven terwijl het tegelijk de haven van Antwerpen nog aantrekkelijker maakt voor klanten.”

EINDE

Op de foto:

Uitwisseling van de eerste container op de spoorinfrastructuur van DP World.

Links: delegatie DP World Antwerp (van links naar rechts)

Tom Mortelmans, COO

Tony Filibert, CCO

Dirk Van den Bosch, CEO

Steve Declercq, CBO

Midden: Annick De Ridder, havenschepen

Rechts: delegatie MPET (van links naar rechst)

Dirk Oellibrandt, President

Harold Kunst, CEO

Lars Koch, Commercial Manager