Terminaloperatoren Deurganckdok planten samen een bos

Terminaloperatoren Deurganckdok planten samen een bos

25-11-2019 00:00:00

De grootste terminaloperatoren in de haven van Antwerpen slaan opnieuw de handen in elkaar voor het milieu. Op zondag 24 november plantten DP World Antwerp, PSA Antwerp en MPET gezamenlijk 1.250m² aan nieuw stadsrandbos in de Edegemse Beekvallei. De bomen werden geplant in samenwerking met Natuurpunt en tal van vrijwilligers, waaronder de eigen medewerkers van de havenbedrijven.

COO DP World Antwerp Tom Mortelmans, Wim Annaert van Natuurpunt en Manager Environment ATS Ronny Deroef

Go Green initiatief

Deze actie kadert in het wereldwijde ‘Go Green’-initiatief; een campagne gestart in 2015, waarbij de grootste spelers in de havenindustrie vertegenwoordigd zijn; DP World, PSA International, Hutchison Port Group, Port of Rotterdam Authority & Shanghai International Port Group. Overal ter wereld, waaronder ook in Antwerpen, worden gezamenlijke initiatieven opgezet met één doel: awareness creëren binnen de goederenbehandeling om de sector te vergroenen.

Ook de grootste terminaloperatoren in de haven van Antwerpen (DP World Antwerp, PSA Antwerp & MPET) zetten ieder jaar samen hun schouders onder dit globale initiatief. “Als grote spelers vinden we het onze plicht om blijvend aandacht en middelen te besteden aan het verminderen van de emissie, het stimuleren van recyclage en het reduceren van de afvalberg. We vertrouwen erop dat onze gezamenlijke inspanningen ook een stimulans zijn voor de andere actoren binnen de sector, om bij te dragen tot meer duurzaamheid en een groenere planeet”, aldus de terminaloperatoren.

Actie 2019: Natuurpunt ‘Bos voor iedereen’

Binnen de Go Green actie 2019, kozen DP World, PSA Antwerp en MPET ervoor om in zee te gaan Natuurpunt. Met de campagne ‘Bos voor Iedereen’ investeert Natuurpunt in nieuwe, toegankelijke bossen in Vlaanderen. Onze regio is met 11% de dunst beboste regio binnen Europa. Nochtans spelen bossen een belangrijke rol op vlak van luchtkwaliteit, hernieuwbare energie, temperatuurregeling en recreatie. Genoeg redenen voor Natuurpunt om extra gronden aan te kopen en deze te bebossen samen met overheden, middenveld, gezinnen en bedrijven. DP World, PSA Antwerp en MPET engageren zich om 1.250m² aan te planten in de Edegemse Beekvallei, aan de zuidrand van Antwerpen. Omgerekend gaat het om 416 bomen. In totaal werd een klimaatbos van meer dan zes hectare aangelegd.

“Er is in Vlaanderen echt een tekort aan bos, terwijl bos zo belangrijk is voor mens en dier. We zijn dan ook blij dat bedrijven zich engageren om meer bos te helpen realiseren in Vlaanderen”, zegt Lieven De Schamphelaere, voorzitter van Natuurpunt.