Fitte en gezonde voornemens voor onze medewerkers

Fitte en gezonde voornemens voor onze medewerkers

3-1-2019 00:00:00

De medewerkers van DP World Antwerp starten het jaar 2019 met fitte en gezonde voornemens. In januari gaan ze van start met een gezondheidstraject waarbij ze gedurende enkele weken in team aan hun conditie, gezondheid of gewicht kunnen werken. Er vindt een health check plaats aan het begin en ze kunnen hun evolutie bijhouden via een app. Enkele andere gezonde acties zijn het vervangen van de werktafels door zit-sta-tafels en het uitwerken van een fietsleaseplan. Het actieplan komt voort uit een recente bevraging bij de medewerkers rond fit- en gezondheid.

Woon-werk verkeer

"De mobiliteit in en rond Antwerpen is dramatisch. Als bedrijf willen we onze verantwoordelijkheid nemen om minder verkeer op de weg te hebben," zegt Hugo De Bie, HC Director. "Om een zicht te krijgen op het verplaatsingsgedrag van onze werknemers, voerden we in april 2018 een mobiliteitsscan uit." Aan de mobiliteitsscan deden maar liefst 358 medewerkers, of zowat de helft van ons personeelsbestand, mee. Enkele resultaten:

  • Bijna 4% van de DP World-medewerkers neemt uitsluitend de fiets naar het werk. 90% neemt voornamelijk de auto of motor. DP World Antwerp zet zich in om dit cijfer omhoog te trekken.
  • 60% van de DP World-medewerkers wil alternatieven overwegen, vooral carpoolen en e-bikes.

Gezondheid

"Onder het motto van een gezonde geest in een gezond lichaam, wilden we ook peilen naar de nood aan ondersteuning door de werkgever bij sport en beweging," aldus Hugo De Bie. "In juni 2018 voerden we daarom de sport- en beweegscan van Sport Vlaanderen uit. Door een aantal sportieve basisgegevens in kaart te brengen, krijgen we meer inzicht in het sportief profiel van onze organisatie." Hier waren er 252 respondenten, of een derde van de medewerkers:

  • Bijna 40% (37%) van de DP World Antwerp medewerkers voldoet aan de bewegingsnorm. Het gemiddelde van de Belgische werkende bevolking ligt op 22% (5 dagen/week matig intensief bewegen).
  • Bijna 80% van de werknemers van DP World Antwerp wilt in de toekomst meer bewegen. De voornaamste redenen: betere conditie, betere gezondheid, meer plezier en minder stress.

Actieplan

DP World Antwerp zet een actieplan op touw om de gezondheid van zijn medewerkers te verbeteren. "Doel is om niet enkel bij te dragen tot het verminderen van het fileleed, maar om daarnaast ook beweging te promoten, bijvoorbeeld via fietsleasing. GEzonde medewerkers zijn productieve medewerkers. Door hun conditie te verbeteren, zullen ze ook minder spanning en stress ervaren," zegt Hugo De Bie. Enkele actiepunten:

  • DP World Antwerp start in januari met een sport- en beweegtraject waarbij de medewerkers gedurende enkele weken in team aan hun conditie of gewicht kunnen werken. Er vindt een fitheidstest plaats aan het begin en ze kunnen hun evolutie bijhouden via een app. Hiervoor werken we samen met Fitbees, een wetenschappelijk onderbouwd gezondheidsprogramma dat tegelijk de samenwerking en teamspirit tussen collega's aanwakkert.
  • Daarnaast gaat DP World Antwerp de werktafels systematisch vervangen door in de hoogte verstelbare tafels. Hierdoor kan zittend werken afgewisseld worden met staand werken, om de negatieve gevolgen van langdurig zitten in te perken.
  • DP World Antwerp werkt momenteel een fietsleaseplan uit. Tussen juni en december hebben alvast zo'n medewerkers gratis een e-bike (elektrische fietsen en speedbikes) uitgetest. Daarnaast kunnenbepaalde medewerkers al geruime tijd gebruik maken van thuiswerken.