DP WORLD LEGT RIETMOERAS AAN MET NATUURPUNT

DP WORLD LEGT RIETMOERAS AAN MET NATUURPUNT

6-12-2023 11:28:00

Het management van terminaluitbater DP World plantte gisteren samen met Natuurpunt meer dan 500 jonge rietplanten aan in de Rode Weel in vogelreservaat ‘De Kuifeend’. Dankzij deze rietplanten zal het natuurgebied een nieuw broedhabitat vormen voor bedreigde vogelsoorten zoals roerdomp en bruine kiekendief.

 

  

Doel, 24 november 2023 – In aanloop naar de ‘Dag van de Natuur’ stak het managementteam van DP World Antwerp gisteren de handen uit de mouwen tijdens een actieve teambuilding in vogelreservaat ‘De Kuifeend’, niet ver van de Antwerp Gateway terminal aan het Deurganckdok. Samen met vrijwilligers van Natuurpunt – genaamd ‘De Groene Tornado’s’ – werden er in totaal meer dan 500 jonge rietplanten geplant en 127 plantrasters uitgezet. Bovendien werden er ook nog 250 meidoorn- en sleedoornboompjes aangeplant als bufferzone om de riet- en watervogels zo weinig mogelijk te verstoren.

‘De Kuifeend’ is een internationaal beschermd vogelreservaat midden in het havengebied op rechteroever. Onlangs werd 10 hectare gesaneerd door de Vlaamse overheid en in beheer gegeven aan Natuurpunt om er een moerasvegetatie met rietland te ontwikkelen. Zo wordt dit gebied een nieuw broedhabitat voor bedreigde riet- en watervogels zoals blauwborst, rietzanger, bruine kiekendief en roerdomp. Rietmoerassen hebben daarnaast een belangrijke potentie om CO2 te capteren en langdurig vast te leggen. DP World Antwerp doneerde maar liefst €13.000 voor de aanleg van deze riet- en moerasvegetatie.

 

Partnerschap met Natuurpunt

Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging die zorgt voor de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. DP World Antwerp ging vorig jaar een partnerschap aan met Natuurpunt om waterrijke natuurgebieden in de haven te herstellen en onderhouden. In 2022 doneerde de terminaluitbater €11.000 voor het onderhoud van slik- en schorregebieden en de reparatie van een tractor. Met dit partnerschap wil de logistieke wereldspeler de unieke ecosystemen in het havengebied ondersteunen en beschermen.

 

Water, de levensader voor DP World

Met zijn havens, terminals en maritieme diensten vormt water een cruciale basis voor de activiteiten van DP World. Het verbeteren en beschermen van oceanen staat dan ook vooraan in de duurzaamheidsstrategie van de logistieke wereldspeler. Wereldwijd heeft DP World verschillende partnerschappen om oceanen te beschermen, ecosystemen te herstellen, kusten op te ruimen, watervoorzieningen te verbeteren en educatieve programma’s uit te werken. Bovendien is DP World dit jaar een van de partners van COP28 in Dubai, de 28ste conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering van 30 november tot 12 december 2023.

 

Suzanne Kwanten, Director EDS Operations and Health, Safety, Security & Environment, DP World Antwerp:

“Samen in de natuur de handen uit de mouwen steken bevordert niet alleen de groepssfeer, maar zorgt ook voor een zichtbare impact in de omgeving waarin we actief zijn. Door waterrijke natuurgebieden in de haven te herstellen en onderhouden, waarborgen we de biodiversiteit en beschermen we bedreigde fauna en flora. Ons partnerschap met Natuurpunt is dan ook volledig in lijn met de wereldwijde duurzaamheidsstrategie van DP World om zich in te zetten voor de bescherming van oceanen en waterwegen.”

 

Willy Ibens, Voorzitter, Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen:

“Het was voor onze vrijwilligers een bijzonder aangename ervaring om met het management van DP World samen te werken aan het natuurherstel in een van de belangrijkste vogelgebieden in Vlaanderen. Door het in stand houden en het ontwikkelen van natte natuur in en rond de Antwerpse haven zorgen we samen met PoAB en de havengebruikers voor een gezond evenwicht tussen economie en ecologie. We danken DP World voor hun spirit, hun inzet en hun steun op deze ‘Dag van de Natuur’.”