Uzbunjivanje

Uzbunjivanje

Telefonska linija za prijavljivanje uzbunjivanja je mehanizam koji pruža svim našim zainteresovanim stranama samopouzdanje i sredstva za podizanje zabrinutosti u vezi sa bilo kojim nezakonitim postupcima koje primete.

Svi problemi se rešavaju efikasno, poverljivo i dosledno. Ovde pogledajte našu Politiku uzbunjivanja.

image