Okyanuslar

Karbon yakalama, koruma ve direnç oluşturma yoluyla mavi karbon ekosistemlerini korumak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için okyanusları korumakla kalmayıp iyileştirmemiz hayati önem taşıyor. Okyanus, gezegendeki en büyük uzun vadeli karbon tutan yerdir. Yeryüzündeki CO2'nin % 93'ünü depolar ve geri dönüştürür ancak bu mavi karbon ekosistemlerinin kayıp oranı, tüm ekosistemler arasında en yüksek olanıdır.

Okyanus aynı zamanda bizim işimiz için hayati önem taşıyor ve önemli bir ekonomik itici güç. Her yıl küresel olarak 3 trilyon dolar ekonomik değer yaratıyor. Dahası, üç milyar insan geçim kaynakları için deniz ve kıyı biyoçeşitliliğine güveniyor.

Bu kadar risk altındayken okyanuslarımızı ve doğal ekosistemlerimizi restore etmemiz önemli. Mavi karbon girişimlerine, özellikle mangrov ekimine odaklanıyoruz. Bu; karbon yakalama, koruma ve direnç oluşturma yoluyla iklim değişikliğiyle mücadele ederek okyanuslarımızı ve gezegenimizi koruyacak. Okyanus sağlığını ve dünya genelindeki toplulukları desteklemek için Dünya Okyanus Konseyi ve Mavi Deniz Vakfı gibi ortaklarımızla da çalışmaya devam ediyoruz.

Banner Image
Banner ImageMERCAN PROJESİ

Dünyanın her denizinde küresel ticaretin sorunsuz bir şekilde devamı için çalışan DP World, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 14’üncü madde kapsamında SUDAKİ YAŞAM teması özelinde deniz ve kıyı eko-sistemlerini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor. Türkiye’de de DP World Yarımca, bu felsefeden hareketle dünyanın geleceği için kilit role sahip olan denizler için birbirinden farklı ve etkili projelere imza atıyor. DP World Yarımca, Marmara Denizi’ndeki su altı yaşamında kilit rol oynayan mercanlar için çok yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Marmara Denizi’ndeki mercanların nüfusundaki azalmaya karşı İstanbul Üniversitesi ve Deniz Yaşamını Koruma Vakfı işbirliği ile geliştirilen proje kapsamında Balıkesir’in Ayvalık açıklarında birkaç farklı noktaya dalış yapıldı. 40 metrelik derinlikte yapılan bu derin dalışlarda suyun ısısı ölçülerek kayıt altına almak için her beş metrede bir adet olacak şekilde ısı ölçüm cihazları yerleştirildi.

Bunun dışında mercanların büyüme ve gelişme hızlarının ölçülebilmesi için de 50 koloniye kalıcı işaretleme yapıldı. Deniz tabanında belirlenen bir alanın çevrilerek istatistiksel veriler toplama amaçlı kullanıldığı bu işaretleme sistemi ile her bir mercan kolonisi için boy, sağlık durumu ve buna benzer değerleri gözlemlendi ve kayıt altına alındı. Önemli istatistiklerin tutulduğu bu işaretleme sistemi bölgede sürekli kalacak ve veri toplamaya devam edecek. Bu adımların ardından mercanların farklı bölgelerden taşınarak Marmara’daki mercan sayısının artırılması amaçlanıyor.