Okyanuslar

Karbon yakalama, koruma ve direnç oluşturma yoluyla mavi karbon ekosistemlerini korumak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için okyanusları korumakla kalmayıp iyileştirmemiz hayati önem taşıyor. Okyanus, gezegendeki en büyük uzun vadeli karbon tutan yerdir. Yeryüzündeki CO2'nin % 93'ünü depolar ve geri dönüştürür ancak bu mavi karbon ekosistemlerinin kayıp oranı, tüm ekosistemler arasında en yüksek olanıdır.

Okyanus aynı zamanda bizim işimiz için hayati önem taşıyor ve önemli bir ekonomik itici güç. Her yıl küresel olarak 3 trilyon dolar ekonomik değer yaratıyor. Dahası, üç milyar insan geçim kaynakları için deniz ve kıyı biyoçeşitliliğine güveniyor.

Bu kadar risk altındayken okyanuslarımızı ve doğal ekosistemlerimizi restore etmemiz önemli. Mavi karbon girişimlerine, özellikle mangrov ekimine odaklanıyoruz. Bu; karbon yakalama, koruma ve direnç oluşturma yoluyla iklim değişikliğiyle mücadele ederek okyanuslarımızı ve gezegenimizi koruyacak. Okyanus sağlığını ve dünya genelindeki toplulukları desteklemek için Dünya Okyanus Konseyi ve Mavi Deniz Vakfı gibi ortaklarımızla da çalışmaya devam ediyoruz.

Banner Image

DP World Yarımca olarak da bulunduğumuz bölgede hem toplum hem de çevre için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tek kullanımlık plastiklerin azaltılmasıyla ilgili 2019 yılında Körfez’de ilkokul 3.sınıf öğrencileri kapsamında başlayıp 2020 yılında tüm Kocaeli bölgesindeki ilkokul 3.sınıf öğrencileri ile devam ettiğimiz “Çöpüme Sahip Çıkıyorum” farkındalık projesini gerçekleştiriyoruz.
2018 yılında Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile DP World Yarımca Limanı arasında geliştirilen iş birliği çerçevesinde, liman çalışanları ile Kocaeli Körfez ilçesinde yaşayanların çöp/atık ve geri dönüşüm konularında farkındalığını artırmak ve liman kapsamında atık yönetiminin verimliliğinin artırılması amaçlanmıştır.

Teknik içeriği Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü hocaları tarafından pedagojik yaklaşımla tasarlanmış olup eğitici eğitimi ve sınıf içi eğitimleri olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Eğitim içeriği öğretmenlere yönelik özel olarak tasarlanmış bir klasör içinde tüm uygulama bilgileri, teknik bilgiler ve uygulama malzemelerini kapsamaktadır.
Eğitim programı Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle okullarda uygulanmıştır. Körfez ilçesinde yer alan 27 ilkokulda görev yapan 3.sınıflardan sorumlu 55 öğretmene eğitici eğitimi verilmişti. Körfez-Kocaeli'deki ilkokullarda başlatılan proje ile 27 ilkokulda öğrencilerin atık ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirilmesi amaçlandı. Körfez'deki projenin bu pilot uygulamasında geçen yıl 1.500 öğrenciye doğrudan ulaşıldı. Eğitimlere eşlik eden 100 kişilik DP World Yarımca gönüllü ekibi ise özenle Çöpü Sıfırla oyununun eğitimini aldı, sonrasında eğitimin verildiği okulları ziyaret ederek 1500 çocukla oyunu oynadı ve onların eğlenerek öğrenmesine katkı sağladı. Olumlu sonuçlardan cesaret alan projemiz, 2020 yılında Kocaeli ili genelinde 3.sınıflara uygulanmaya başladı. Kocaeli bölgesinde gerçekleştirilen eğitimlerle Mart ayına kadar 15.000'e yakın öğrenciye ulaşıldı.

Banner Image

DP World Yarımca, gönüllü çalışanlarının yanı sıra projeye limanda tek kullanımlık plastiklerin kullanımını azaltarak katkıda bulunuyor.

DP World Yarımca bünyesinde, “Çöpüne Sahip Çıkan Ofis sistemi” kuruldu ve bu çerçevede hayata geçirilen uygulamalar kapsamında hem kurumdaki atık yönetimi sistemi iyileştirilmiş hem de çalışanlarda farkındalık yaratılmıştır.

Ofislerde gerçekleştirilen düzenlemeler:
• Masa altı çöp kutuları kaldırılmıştır.
• Ofis birimlerinde ve açık alanlardaki ayrıştırma/geri dönüşüm kutuları ve sigara alanları iyileştirilmiştir.
• Ofiste tek kullanımlık ürünlerin kaldırılması ve bunların tekrar kullanılabilir ürünler ile ikame edilmesi sağlanmıştır. (Örneğin su için matara ve sıcak içecek için çalışanlara termos dağıtılmıştır.)
• Ofis gönüllüleri belirlenerek ilkokullarda “Çöpü Sıfırla” oyununun yaygın biçimde oynanması sağlanmıştır.
• Çalışanlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık toplantıları düzenlenmiştir.
• Dünya Çevre Haftası kapsamında semt pazarında alışveriş yapanlara naylon torba yerine kullanmaları için özel hazırlanmış pamuklu kumaştan yapılmış, 1000 adet çanta dağıtılmıştır.

MERCAN PROJESİ

Dünyanın her denizinde küresel ticaretin sorunsuz bir şekilde devamı için çalışan DP World, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 14’üncü madde kapsamında SUDAKİ YAŞAM teması özelinde deniz ve kıyı eko-sistemlerini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor. Türkiye’de de DP World Yarımca, bu felsefeden hareketle dünyanın geleceği için kilit role sahip olan denizler için birbirinden farklı ve etkili projelere imza atıyor. DP World Yarımca, Marmara Denizi’ndeki su altı yaşamında kilit rol oynayan mercanlar için çok yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Marmara Denizi’ndeki mercanların nüfusundaki azalmaya karşı İstanbul Üniversitesi ve Deniz Yaşamını Koruma Vakfı işbirliği ile geliştirilen proje kapsamında Balıkesir’in Ayvalık açıklarında birkaç farklı noktaya dalış yapıldı. 40 metrelik derinlikte yapılan bu derin dalışlarda suyun ısısı ölçülerek kayıt altına almak için her beş metrede bir adet olacak şekilde ısı ölçüm cihazları yerleştirildi.

Bunun dışında mercanların büyüme ve gelişme hızlarının ölçülebilmesi için de 50 koloniye kalıcı işaretleme yapıldı. Deniz tabanında belirlenen bir alanın çevrilerek istatistiksel veriler toplama amaçlı kullanıldığı bu işaretleme sistemi ile her bir mercan kolonisi için boy, sağlık durumu ve buna benzer değerleri gözlemlendi ve kayıt altına alındı. Önemli istatistiklerin tutulduğu bu işaretleme sistemi bölgede sürekli kalacak ve veri toplamaya devam edecek. Bu adımların ardından mercanların farklı bölgelerden taşınarak Marmara’daki mercan sayısının artırılması amaçlanıyor.