Web Sitesi Kabul Edilebilirlik Politikası

Web Sitesi Kabul Edilebilirlik Politikası

Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası, web sitemize erişecek olan sizler ile bizler arasındaki şartları belirler. Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası, Web Sitemizin tüm kullanıcıları ve ziyaretçileri için geçerlidir. www.dpworldyarimca.com ("web sitemiz"). Web Sitemizi kullanımınız, Web Sitesi Kabul Edilebilir Kullanım Politikamızda bulunan tüm şartları ve bunu destekleyen Web Sitesi Kullanım Koşullarını kabul ettiğinizi ve tüm şartlara uyacağınızı yasal olarak kabul ettiğiniz anlamına gelir. www.dpworldyarimca.com web sitesi; DP World Yarimca şirketi tarafından işletilen bir web sayfasıdır. ("Biz" veya "Bize", veya da "Şirket"). Biz N/A; şirket numarasıyla Türkiye’de Türkiye kayıtlı bir firmayız ve Mimar Sinan Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:168 Yarimca/Kocaeli lokasyonunda kayıtlı ofisimiz var. Ana ticaret adresimiz Mimar Sinan Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:168 Yarimca/Kocaeli. Bizim kayıtlı vergi numaramız şöyledir: V.D: 3130578181.

1. YASAKLANMIŞ KULLANIMLAR

Sitemizi sadece yasal amaçlar için kullanabilirsiniz. Web sitemizi aşağıdaki durumlar için kullanamazsınız:

 • Uygulamada olan herhangi bir yerel, ulusal veya uluslararası yasa veya yönetmeliği ihlal eden/edecek bir şekilde.
 • Herhangi bir şekilde hukuka aykırı veya hileli, ya da hukuka aykırı veya hileli bir amacı veya etkisi olacak şekilde.
 • Hiçbir şekilde reşit olmayanlara/küçüklere/ zarar vermek veya zarar vermek amacıyla.,
 • İçerik standartlarımıza uymayan herhangi bir materyali (İçerik standartlarımız aşağıda bağlantılanmış linkle belirtilmiştir.) göndermek, bilerek almak, yüklemek, indirmek, kullanmak veya yeniden kullanmak.
 • Talep edilen herhangi bir istenmeyen veya izinsiz reklam veya tanıtım materyalini veya başka herhangi bir benzer istek (spam) formunu göndermek veya göndermek.
 • Herhangi bir veriyi bilerek iletmek için, herhangi bir bilgisayar yazılımının çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek şekilde tasarlanmış virüsler, Truva atları, solucanlar, zaman bombaları, tuş vuruşu kaydedicileri, casus yazılım, reklam yazılımı veya diğer zararlı programlar veya benzeri bilgisayar kodları içeren herhangi bir materyali yazılımsal ve / veya donanımsal olarak göndermek.

Web sitemizi ayrıca aşağıdaki durumlar için de kullanmamayı kabul edersiniz:

 • Web Sitemizin Kullanım Koşulları hükümlerine aykırı olarak Web Sitemizin herhangi bir bölümünü çoğaltmamayı, kopyalamamayı veya yeniden satmamayı.
 • Yetki vermeden, müdahale etmemek, zarar vermek veya bozmak için:
  • Sitemizin herhangi bir kısmı;
  • Web sitemizin saklandığı herhangi bir ekipman veya ağ;
  • Web Sitemizin sağlanmasında kullanılan herhangi bir yazılım; veya
  • Herhangi bir üçüncü tarafın sahip olduğu veya kullandığı herhangi bir ekipman veya ağ / yazılım.

2. İNTERAKTIF/ETKİLEŞİMLİ HIZMETLER

Zaman zaman Web Sitemizde, sınırlama olmaksızın, etkileşimli hizmetler sağlayabiliriz:

 • Sohbet odaları.
 • Bülten panoları.
 • Konteyner Takibi
 • Gemi Takvimi
 • Tren Tarifeleri
 • Liman Performansı Bilgileri

Herhangi bir İnteraktif Hizmet verdiğimiz yerde, size sunulan hizmet türü, denetlenen ve hangi modülasyonun kullanıldığı (insani veya teknik olup olmadığı dahil) size açık bir şekilde bilgi vereceğiz.

Web sitemizde sunulan herhangi bir İnteraktif Hizmeti kullanırken üçüncü taraflardan kullanıcılar (özellikle çocuklar için) için olası riskleri değerlendirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve bu riskler ışığında ilgili hizmetlerle ilgili her durumun (ne tür bir ılımlılık içeriyorsa) uygunluğunun denetlenmesinin uygun olup olmadığına karar vereceğiz. Ancak, Web sitemizde sunduğumuz herhangi bir İnteraktif / Etkileşimli Hizmet'i denetlemek veya denetlememekle yükümlü değiliz ve içerik standartlarımıza aykırı olarak herhangi bir Etkileşimli Hizmetin kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan yükümlülüğümüzü açıkça hariç tutuyoruz.

İnteraktif Servislerimizden herhangi birinin reşit olmayan bir kişi tarafından kullanılması, ebeveynlerinin veya vasilerinin rızasına tabidir. Çocukların bir İnteraktif / Etkileşimli Hizmet'i kullanmalarına izin veren ebeveynlere, çocuklarının güvenlikleri hakkında çevrimiçi olarak iletişim kurmalarının önemli olduğuna dair tavsiyede bulunuruz. Herhangi bir İnteraktif / Etkileşimli Hizmet kullanan küçükler, kendileri için potansiyel risklerden haberdar edilmelidir.

Bir İnteraktif / Etkileşimli Servis'i yönettiğimiz yerde, normal olarak, bir endişe veya zorluk ortaya çıkarsa, moderatörle iletişim kurmanın bir yolunu size sağlayacağız.

Size bizim tarafımızdan sadece aşağıdaki İnteraktif Servislerle ilgili tahmini olarak bilgileri ve / veya zaman zaman diğer izleme hizmetlerinin bir parçası olarak bilgileri sağlayabiliriz:

Konteyner Takibi, Gemi Takvimleri, Tren Takvimi veya Port Performans Bilgileri (birlikte bir "Uygulama" veya tek tek içerik gerektirir).

Bir Uygulama kullanıcısı, bu bilgi ve hizmetin iyi niyetle sunulduğunu, açık veya kast edilmiş hiçbir beyan veya garanti verilmediğini veya yapılmayacağını ve herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmediğini, (Web Sitesi Kullanım Koşulları'nın 14.1. Paragrafına tabi), tarafımızdan veya Şirketimizin bir üyesi / bizim / Şirketimizin ilgili yetkilileri, çalışanları veya acenteleri tarafından bu bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği ile ilgili olarak şartları Türk ticaret kanunu kabul ve beyan eder. İlgili taraflara veya danışmanlara verilen yazılı veya sözlü bilgiler ve bu türden herhangi bir sorumluluk açıkça reddedilir.

Bu paragrafın amaçlarına uygun olarak, "Grup" Şirket'in, Şirket'in herhangi bir yan kuruluşu veya bir holding şirketi ve Şirket'in bir holding şirketinin zaman zaman diğer bir bağlı şirketi anlamına gelir. Bir "holding şirketi" veya "iştirakçi" ye yapılan atıf, [Bağlı Ortaklık Mevzuatı] 'nda tanımlandığı gibi bir holding şirketi veya bir bağlı şirket (duruma göre) anlamına gelir.

Bize bir İnteraktif Hizmet'in parçası olarak herhangi bir kişisel bilgi sağladığınızda, bu bilgiler Gizlilik Politikamıza uygun olarak sağlanır ve kullanılır.

3. İÇERIK STANDARTLARI

Bu içerik standartları, Web Sitemize ("Katkılar") katkıda bulunduğunuz tüm materyaller ve bunlarla ilişkili herhangi bir Etkileşimli / İnteraktif Servis için geçerlidir.

Aşağıdaki standartların lafzı ve ruhuna uymalısınız. Standartlar, bir Katkının her bir parçasının yanı sıra bütünü için de geçerlidir.

Katkılar:

 • Doğru olun (gerçekleri belirtin).
 • (Görüş bildireceğiniz durumlarda) samimi / gerçekçi olun.
 • Türkiye’deki Türkiye ve gönderildikleri herhangi bir ülkede yürürlükteki yasalara uyun.

Katkılar şunları yapmamalıdır:

 • Herhangi bir kimseye hakaret eden herhangi bir materyal içermek.
 • Müstehcen, saldırgan, nefret dolu veya kışkırtıcı olan herhangi bir materyal içermek.
 • Müstehcen materyalleri tanıtmak.
 • Şiddeti teşvik etmek.
 • Irk, cinsiyet, din, milliyet, engellilik, cinsel yönelim veya yaşa dayalı ayrımcılığı teşvik etmek.
 • Herhangi bir telif hakkını, veri tabanı hakkını veya başkalarının ticari markalarını ihlal etmek.
 • Herhangi bir kişiyi aldatma olasılığı olması.
 • Bir sözleşme yükümlülüğü veya güven görevi gibi üçüncü bir tarafa ait herhangi bir yasal görevi ihlal etmek.
 • Yasadışı faaliyetleri teşvik etmek.
 • Başkalarının mahremiyetini tehdit etmek, su istimal etmek veya istila etmek ya da rahatsızlık, veya gereksiz kaygı yaratmak.
 • Başka bir kişiyi taciz, üzüntü, utandırma, alarm verme veya kızdırmak olasılığı olmak.
 • Herhangi bir kişinin kimliğine bürünmek veya kimliğinizi veya herhangi bir kişiyle ilişkinizi yanlış tanıtmak için kullanılması.
 • Böyle olmadığı halde bizden yaydıkları izlenimini vermek.
 • Telif hakkı ihlali veya bilgisayar kötüye kullanımı gibi (yasa dışı) herhangi bir hukuka aykırı eylemi savunup, teşvik etmek ve/ veya yardımcı olmak.

4. ERTELEMELER VE SONLANDIRMALAR

Kendi takdirimize bağlı olarak, bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikasının Web Sitemizi kullanımınız yoluyla ihlal edilip edilmediğini belirleriz. Bu politikanın ihlali meydana geldiğinde, uygun gördüğümüz şekilde harekete geçebiliriz.

Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikasına uyulmaması, Web sitemizi kullanmanıza izin verilen Kullanım Koşullarına uyulmaması, Web Sitesi Kullanım Koşulları' nın maddi bir ihlal anlamına gelir ve aşağıdaki işlemlerin tümünü veya bir kısmını almamıza neden olabilir:

 • Web sitemizi kullanma hakkınızın derhal, geçici veya kalıcı olarak geri çekilmesi.
 • Sitemize yüklediğiniz herhangi bir gönderi veya materyalin derhal, geçici veya kalıcı olarak kaldırılması.
 • Size bir hukuki uyarı/engel/ceza verilmesi.
 • İhlalden kaynaklanan tüm masrafların tazminat temelinde (makul idari ve yasal masraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) geri ödenmesi için size karşı yasal işlemler.
 • Size karşı ek yasal işlemlerBu tür bilgilerin, makul bir şekilde gerektiğinde kolluk kuvvetleri yetkililerine açıklanması.

Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikasının ihlallerine yanıt olarak alınan önlemler için yükümlülüğü hariç tutarız. Bu politikada açıklanan yanıtlar sınırlı değildir ve makul olarak uygun gördüğümüz başka herhangi bir işlem yapabiliriz.

5. KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM POLİTASI İÇİN DEĞİŞİKLİKLER

Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını istediğimiz zaman bu sayfayı değiştirerek revize edebiliriz. Yasal olarak bağlayıcı olduklarından, yaptığımız değişiklikleri bildirmek için bu sayfayı zaman zaman kontrol etmelisiniz. Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikasında yer alan bazı hükümler, Web Sitemizdeki başka bir yerde yayınlanan hükümler veya bildirimler tarafından da yerine getirilebilir.

Bu, politika sürümünün 1 versiyon numaralı 9.07.2018 tarihli sürümüdür.

SON.