DP World Paramaribo ondersteunt Stichting Ilse Henar-Hewitt in haar strijd tegen gender-based violence

DP World Paramaribo ondersteunt Stichting Ilse Henar-Hewitt in haar strijd tegen gender-based violence

23-11-2020 00:00:00

De 16-daagse campagne waarin wereldwijd actie gevoerd wordt tegen het op gendergebaseerd geweld tegen vrouwen en kinderen begint op 25 november en eindigt op 10 december. 25 November is de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen en 10 december de Dag van de Internationale Mensenrechten. In dat kader nemen Stichting Ilse Henar-Hewitt Juridische Bijstand voor Vrouwen en andere organisaties uit de vrouwenbeweging, een standpunt in tegen “gender-based violence” en is i.s.m DPW Paramaribo de campagne “16 dagen van activisme tegen gendergerelateerd geweld” gestart. Gedurende deze periode wordt door diverse organisaties gestimuleerd actie te ondernemen om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen en meisjes over de hele wereld. Een boodschap die dit jaar nog belangrijker is, gezien er sinds het begin van de Covid-19 pandemie huiselijk en seksueel geweld tegen vrouwen wereldwijd is toegenomen. Gendergebaseerd geweld verwijst naar schadelijke handelingen gericht tegen een persoon op basis van gender. Het is geworteld in genderongelijkheid, machtsmisbruik en schadelijke normen[1].

Deze activiteit wordt ondersteunt door DP World Paramaribo die een Diversity & Inclusion beleid voert welke als doel o.a. gender gelijkheid te stimuleren. Hieronder valt het programma Women Empowerment die erop gericht is vrouwen te empoweren teneinde een gevarieerde werkcultuur en daarmee een evenwichtige samenleving te creëren. In dit kader heeft DP World Paramaribo drie (3) Women Empowerment sessies gehouden en één (1) Men’s sessie georganiseerd in de maand november welke gekenmerkt wordt als de Diversity & Inclusion Month.

Solidair naar de Surinaamse vrouwenbewegingen heeft DP World Paramaribo ervoor gekozen om middels sponsoring van bedrukte mondkapjes de statement te maken dat zij tegen elke vorm van geweld is. Op maandag 23 november zijn de mondkapjes met de teksten “Doorbreek de stilte!” en “I am against gender-based violence” samen met organisaties die zich bezighouden met de aanpak van gender gerelateerdgeweld aangeboden aan President Chandrikapersad Santokhi , Dhr Humphrey Dundas als vertegenwoordiger van de Vice President Ronnie Brunswijk en DNA Voorzitter Marinus Bee. Middels deze actie vraagt de organisatie aandacht van de regering om deze problematiek aan te pakken.

De mondkapjes zullen via die organisaties gratis aangeboden worden aan de samenleving.

[1] https://www.unhcr.org/gender-based-violence.html#:~:text=Gender%2DBased%20violence%20refers%20to,threatening%20health%20and%20protection%20issue.