Onze HSE Commitments

DP World Paramaribo is van mening dat een HSE-raamwerk (Health Safety Environment) een must is om onze werkcultuur te ondersteunen en te beïnvloeden en risico's te verminderen. Daarom hebben wij drie HSE-pijlers achter de HSE-visie geïntroduceerd. De pijlers zijn in 2019 geïntroduceerd en bieden focus op de dingen die we elke dag moeten doen om een bedrijfsbrede verandering in onze aanpak van HSE tot stand te brengen. De pijlers zijn van cruciaal belang om risico's te verminderen en ervoor te zorgen dat onze mensen veilig zijn en het milieu wordt beschermd en verbeterd.

Leidershap en betrokkenheid

We erkennen de cruciale rol die leiders spelen bij het stimuleren en vormgeven van de cultuur in ons bedrijf, dus de bedoeling van deze pijler is:

  • Ontwikkel een sterke cultuur waarin werknemers in staat worden gesteld.
  • Zorgen voor leiderschap en betrokkenheid van onze medewerkers.
  • Betrokkenheid van iedereen die deel uitmaakt van de reis.

Risicovermindering & verbetering

De pijler Risicovermindering en -verbetering stelt ons in staat om een volledig inzicht te hebben in bedrijfsrisico's en biedt praktische benaderingen om deze te elimineren of te verminderen..

Onze Take Time en Stop Work Authority-initiatieven staan in deze pijler.

De Verplichting waar wij naar toe leven

  • Bied eenvoudige en praktische instructies om elke dag te volgen om kritieke risico's met bekende gevaren in ons bedrijf te verminderen.
  • Zijn bedoeld om de aandacht te vestigen op de activiteiten of acties die het meest waarschijnlijk leiden tot ernstig letsel of dodelijke afloop.
  • Zijn gebaseerd op onze benadering van zorg voor onze mensen.
  • Focus op de persoonlijke beslissingen waar we allemaal controle over hebben om onszelf, onze collega's en iedereen die onze werkplekken bezoekt te beschermen tegen ernstig letsel of overlijden