Security

Security

DP World Paramaribo heeft zich ertoe verbonden te allen tijde een veilige werkplek te bieden om ervoor te zorgen dat onze bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd op een manier die voldoet aan de internationale en nationale veiligheidswetgeving volgens SOLAS, hoofdstuk XI 2 en delen A en B van de Internationale Code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (ISPS) en ISO28000. Daarom zullen bezoekers, contractors en voertuigen worden gescreend voordat deze het terrein van IPS / DPWP betreden.

Security Policy

Group HSE policy

ISO 28000 2022 Certificaat

MAS-ISPS Code Certificaat