Dünyanın En Büyük Liman Operatörleri Çevre İçin Güçlerini Birleştirdi

Dünyanın En Büyük Liman Operatörleri Çevre İçin Güçlerini Birleştirdi

8.09.2015 13:00:00

‘Go Green’ DP World, Hutchinson Port Holdings Limited, APM Terminals, PSA International, Shanghai International Port Group ve Rotterdam Authority arasında yapılan ilk ortak çevre inisiyatifidir.’

‘Go Green’ DP World, Hutchinson Port Holdings Limited, APM Terminals, PSA International, Shanghai International Port Group ve Rotterdam Authority arasında yapılan ilk ortak çevre inisiyatifidir.’

Küresel liman operatörleri DP World, Hutchinson Port Holdings Limited (HPH), APM Terminals, PSA International and Uluslararası Shanghai Liman Grubu’ndan (SIPG) oluşan dünyanın en büyük beş terminal operatörü ile Rottedam Liman Amirliği (PRA), iş yaptıkları toplumlarda çevre bilincini teşvik etmek ve sürdürebilir bir değişimi gerçekleştirmek üzere,  ilk kez bu büyüklükteki ortak bir endüstriyel girişime imza atmışlardır.

Kampanya 14-21 Eylül 2015 tarihleri arasında ve üç ana tema altına gerçekleştirilecektir: geri dönüşüm ve yeniden kullanım ile endüstri devlerinin iş çevrelerindeki topluluklar ve iklim değişikliği. Bu inisiyatife katılan liman operatörlerin yerel işletmeleri, küresel olarak bir çevre bilinci yaratmak için, bu üç temayı kapsayacak aktiviteler organize edeceklerdir.

Bu kampanya, çevrenin iyileştirilmesi konusunda yerel partnerlerin belirlenmesini de sağlayacaktır. Kampanya kapsamında düzenlenecek etkinlikler arasında yeşil alanların yaratılması ve düzenlenmesi, eğitim programlarının başlatılması, atık geri dönüşümü ile ilgili önlemlerin alınması ve toplumla etkileşim de sayılabilir.

DP World Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Ahmet Bin Sulayem:

“Çevreyi korumak her birimizin sorumluluğudur ve sektör olarak güçlerimizi birleştirmemiz bu inisiyatifin dünya çapında daha büyük etki yapmasını sağlayacaktır. Uluslararası çabaların başarılı olabilmesi için ortaklıklar yapmak gerekir ve hepimiz bir araya gelerek iş yaptığımız ülkelerin toplumları içerisinde sürdürülebilir bir fark yaratabiliriz.  Davranış değişimi, inovasyon ve yeni teknolojiler yardımıyla eko-sistemimize odaklanarak, sanayinin, gezegenimizin iyiliği için çok büyük katkıları ortaya koyabileceğine inanıyorum. Bu kampanya liman operatörleri için bir dönüm noktasıdır- ve insanlarımızın hayatına olumlu bir değişimi getirecek ortak bir çabanın başlangıcına işaret etmektedir”.

Hutchinson Liman İşletmeleri Genel Müdürü Eric Ip:

“Yaşadığımız çevrenin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek, hiçbir şirketin göz ardı edemeyeceği şekilde, modern dünyanın en önemli sorunlarından biridir. Yazıcılarımızda ki kağıtlardan sahadaki vinçlere kadar çevresel her türlü endişe, Hutchinson organizasyonunun bütününü kapsamaktadır. Geçen yıl  başarılı olan bu kampanyanın bu yıl da devam ettiğini ve bu insiyatifin güçlenerek ilerlediğini görmek çok memnuniyet verici. Diğer büyük liman ve denizcilik sektörü oyuncularıyla bütün çabamızı bu anlamlı etkinlikte bir araya getirerek ve bu süreçte bize düşen görevi yaparak herkes için daha temiz, daha yeşil bir dünya yaratmak için örnek olarak liderlik etmeyi umuyoruz.

APM Terminals CEO’su Kim Fejfer:

“Bu girişim, çalışanlarımız, işletmelerimize komşu toplumlar ve çevre için yapılabilecek için en doğru şey. Birlikte çalışarak çevremizi etkileyen kritik sorunları ele alabilir  ve küresel bir değişim için bir katalizör olabiliriz”

PSA International CEO Tan Chong Meng:

“Bir kapıdan diğerine mal taşımanın yer aldığı büyük resme bakıldığında, konteyner limanı operasyonlarının sera gazı emisyonu salınımına katkısının çok küçük olduğu görülecektir. Buna rağmen, PSA bütün dikkatini ve kaynaklarını bütün limanlarında akaryakıt kullanımının en aza indirilmesine ve geri dönüşümün teşvik edilmesine adamaya devam etmektedir. Sektörümüzün, iş yaptığımız yerlerdeki toplumların ve en nihayetinde bütün dünyanın daha çevre dostu hale gelmesinde APM Terminals, DP World, HPH, SIPG ve Rotterdam Liman Amirliği ile birlikte yürüttüğümüz bu ortak çabanın öncü olacağı konusunda oldukça ümitliyiz.

Shanghai Uluslararası Liman Grubu (SPIG) Yönetim Kurulu Başkanı Chen Xuyuan:

“SIPG, çevre konusunda yenilikçi olmak suretiyle şimdiye dek göstermiş olduğu başarısını ‘2020 Yeşil Liman Planı’ ile daha ileriye götürecektir. Yeşil Liman idealine ulaşmak üzere Limancılık ve Denizcilik sektörünün bütün kaynaklarının harekete geçirilebileceği bir girişim olarak, DP World, PSA International, HPH ve APM Terminals gibi sektör devlerinin güçlerini birleştirmesi suretiyle, çevresel sürdürebilirlik, hep birlikte teminat altına alınacaktır. El ele verdiğimiz, “Go Green” gibi çevre aktiviteleri, gezegenimiz üzerinde yaratabileceğimiz olumlu etkiyi yaymak için çok önemli bir adım.”

Rotterdam Limanı Amirliği CEO’su Allar Castelein:

“Liman operatörlerinin çevreyi iyileştirmek adına uluslararası bir şekilde birlikte çalıştığını görmek çok memnuniyet verici. Rotterdam liman amirliği olarak bu insiyatifi desteklemekten çok memnunuz. Bu girişim, Rotterdam limanını sınıfındaki en temiz liman yapma hedefimizle birebir örtüşüyor. Umuyorum ki liman operatörleri tarafından ortaya koyulan bu girişim yalnızca liman otoriteleri ile sınırlı kalmaz, herkes için bir örnek olur.”