Genç ve kapsamlı tedarik zinciri profesyonelleri yaratmak

Genç ve kapsamlı tedarik zinciri profesyonelleri yaratmak

28.07.2021 12:12:00

Teknolojinin, lojistiğin geleceğini şekillendirmesi gibi iş gücü çeşitliliğine yönelik yeni alışkanlıklar da lojistik sektörünü önemli ölçüde etkiliyor.

Küresel ticaretin büyümesiyle birlikte standartların değişmesi de kaçınılmaz oluyor. Bu değişim kendini tedarik zinciri yönetiminde de gösteriyor. Dünyanın dört bir yanındaki tüketiciler artık daha hızlı teslimat ve her zamankinden daha yüksek kalite standartları bekliyor.

Geçtiğimiz dönemde lojistik kapasitelerini geliştirmek ve daha kaliteli tedarik zinciri oluşturmak isteyen şirketler, sektördeki değişim ve pandeminin göz ardı edilemeyecek etkilerine yanıt olarak teknolojiye oldukça büyük yatırımlar yaptı.

Sektördeki bu değişim oldukça heyecan verici olsa da bu teknolojilerinin optimal düzeyde kullanılabilmesi için karmaşık problemlerin üstesinden gelebilecek genç ve kapsamlı çalışan ihtiyacı ortaya çıktı.

Y ve Z kuşağının tedarik zincirine kazandırılması

Günümüzde farkındalık eksikliği ve standart çalışma kalıpları tedarik zincirindeki iş gücünün çeşitlenmesini engelleyen en büyük faktörlerdir.

Sektör olarak değişim için daha cesur adımlar atmadığımız sürece genç ve kapsamlı iş gücünün uzak bir hayal olarak kalacağını gün geçtikçe fark ediyoruz.

Dünyadaki çoğu eğitim müfredatı tedarik zinciri hakkında çok fazla bilgi içermez. Bu alanda büyük bir ilerleme kaydedilmediği sürece gençlerin tedarik zinciri profesyoneli olma refleksinin gelişeceğini söylemek de pek mümkün değil.

Tedarik zinciri endüstrisinde çalışmak hem zorlu hem de heyecan vericidir. Birçok tedarik zinciri yöneticisi satın almadan dağıtıma, dağıtımdan teslimata kadar bir ürünün yaşam döngüsünün tüm aşamalarında sıklıkla yer alır. DP World olarak bizler, yeni nesil yeteneklerin bunun farkında olmasını sağlamaya kararlıyız.

Her yaştan bireye, sektörümüzde mevcut fırsatları vurgulamak için küresel ticaret ekonomisini ve küresel lojistiğin iç işleyişini öğreten bir “Küresel Eğitim Programı” geliştirdik. Bugüne kadar 25 ülkeden 28.000'den fazla öğrenci bu programa katıldı ve DP World 800 değerli çalışanı bünyesine katmış oldu.

Lojistik sektörü önemli bir değişim sürecinde olduğundan bu tür farkındalıklar her zamankinden daha çok önem teşkil ediyor. Uluslararası yönetim ve danışmanlık şirketi Deloitte bir araştırmasında, sektörümüzdeki çeşitlilik eksikliğinin endişe verici bir şekilde giderek daha da kötüleştiğini tespit etti.

Araştırmadaki verilere göre kadınlar tedarik zinciri yönetiminin %39’unda, yönetici pozisyonların ise %11’inde yer alıyor. Bu eksikliğin üstesinden gelmek farklı alanlardan genç ve kapsamlı tedarik zinciri profesyonelleri yaratmada oldukça faydalı olacaktır.

Teknoloji ve işe alım

İşletmeler tüm tedarik zincirini analiz edebilen ve bir sorun meydana geldiğinde nasıl yanıt verileceği konusunda tavsiyelerde bulunabilen bir teknolojiyle karşı karşıya. Doğal olarak bu veriyi anlayabilen, analiz edebilen ve hızlı kararlar alabilen tedarik zinciri yöneticilerine ihtiyaç duyuyorlar.

Makine öğrenimi, yapay zeka (YZ) ve nesnelerin interneti (IoT) sektördeki önemli değişimlerin öncüsü olmaya devam ediyor. Endüstri bu yeni teknolojilere ayak uyduracaksa genç neslin rolü oldukça önemli olacak.

Eğitim ve istihdama yapılan eş zamanlı yatırımlar, mevcut teknolojinin sağladığı fırsatlardan yararlanabilecek bir iş gücü yaratırsak bizi maksimum verimliliğe ulaştırabilir. Tedarik zinciri yönetiminin evrimine yanıt verebilen genç, kapsamlı ve hırslı bir iş gücü yetiştirerek mesleğimizin yeni denizlere yelken açmasını sağlayabiliriz.