Sertifikalar

Sertifikalar&Ödüller

Sertifikalar

Ulaştırma ve lojistik endüstrisinin ihtiyaçları üzerine geliştirilen ISO 28000 yönetim sistemi standardı tedarik zincirlerinin genel güvenliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

ISO 28000 Tedarik Zinciriyle herhangi bir şekilde ilişkili organizasyonların güvenlik risklerini değerlendirmeleri ve azaltmaları için bir çerçeve sağlıyor.

Bu standartla ürünleriniz üretim noktasından satış noktasına kadar hırsızlık, terörizm, kaçakçılık dahil korunarak ve marka bütünlüğü ile ürün güvenliğine zarar gelmeden güven altına alınıyor. ISO 28000 sayesinde çalışanlar da korunuyor. Gerektiği gibi uygulandığı takdirde ISO 28000 ile gereksiz duraklamalar ve transit süreleri de azalıyor.

ISO 28000 sertifikalı iş yerlerinin Terörizme Karşı ABD Gümrük-Ticaret Ortaklığı (C-TPAT), Dünya Gümrükleri Örgütü (WCO) SAFE ve AB Yetkili Ekonomik Operatör (AEO) güvenlik gereklerine uyum sağlaması da kolaylaşıyor.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Çevrenin, toplum ve ekonomi arasında bir dengeyi sağlayacak şekilde gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamayı tehlikeye atmadan bugünün ihtiyaçlarını karşılamak için hayati öneme sahip olduğu değerlendirilir. Sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak, sürdürülebilirliğin bu üç unsurunun dengelenmesi ile gerçekleşir.

Sürdürülebilir kalkınma, şeffaflık ve hesap verebilirlik için sosyal beklentiler, artarak sıkılaşan mevzuat, kirlilikten kaynaklanan çevre üzerinde artan baskı, kaynakların verimsiz kullanımı, uygunsuz atık yönetimi, iklim değişikliği, ekosistemin değersizleşmesi ve biyoçeşitliliğin kaybedilmesi ile ağır ağır artmıştır.

Bu durumda kuruluşları, sürdürülebilirliğin çevre boyutuna katkı sağlamak amacıyla çevre yönetim sistemlerini uygulamak suretiyle çevre yönetimine sistematik bir yaklaşım benimsemeye itmiştir.

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Bir kuruluş çalışanlarının ve faaliyetlerinden etkilenmesi mümkün olan diğerlerinin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludur. Bu sorumluluk bu kişilerin bedensel ve zihinsel sağlıklarının desteklenmesi ve korunmasını da kapsar.

Bir İSG yönetim sisteminin uygulamaya konulmasındaki amaç; kuruluşun güvenli ve sağlıklı iş yerleri sağlamasına imkan vermesi, çalışmaya bağlı yaralanma ve hastalıkların engellenmesi ve İSG performansının sürekli olarak geliştirilmesidir.