DP World Paramaribo ondersteunt mangrove-project

DP World Paramaribo ondersteunt mangrove-project

16-9-2020 00:00:00

Port operator, DP World Paramaribo, heeft op maandag 14 september met haar medewerkers mangrove geplant te Weg naar Zee, als onderdeel van het Mangrove Rehabilitatieproject van prof. Sieuwnath Naipal. Zij hebben zich als vrijwilliger opgegeven en met inachtneming van de Covid-19 maatregelen, ontvingen zij een korte rondleiding door het gebied, uitleg over de opzet van het mangrove rehabilitatieproject en zijn de resultaten van de mangrove plantactiviteiten van de afgelopen jaren gedeeld. Dit jaar hebben totaal 18 medewerkers met familieleden geparticipeerd als vrijwilligers. In totaal zijn er 133 mangrove bomen gepland.

Binnen de Global Ports Group (GPG) is het in de week van 14 t/m 20 september “Go Green Week”. De GPG is een samenwerking tussen de industrieleiders van wereldwijde havenoperators en zij hebben drie werkarmen op het gebied van Safety, Security & Environment. In dit kader heeft DP World meegedaan en hebben zij ervoor gekozen ook dit jaar het thema “Plant More Green” aan te houden, met als doel meer groen te planten in en voor de gemeenschap.

Omdat veranderingen in het milieu een steeds belangrijkere reden tot bezorgdheid vormen is een van de meest efficiënte manieren om betekenisvol impact te hebben op het vergroten van de hoeveelheid groen. Door meer groen te planten, kunnen we veranderingen op korte en lange termijn bewerkstelligen. Er is voor mangrove gekozen vanwege hun bijzondere rol bij kustbescherming, koolstofvastlegging, waterzuivering en andere ecosysteemdiensten die ze te bieden hebben.

Het succesvol vergroenen van de gemeenschap vereist participatie. Hoe meer mensen betrokken zijn, hoe meer er geplant kan worden. Het is voor de tweede keer op rij dat DP World Paramaribo aan dit project deelneemt.