Partnerschap DP World Paramaribo en COSCO Shipping Lines Suriname bij Mangrove Rehabilitatie project.

Partnerschap DP World Paramaribo en COSCO Shipping Lines Suriname bij Mangrove Rehabilitatie project.

16-9-2022 13:32:00

Op woensdag 14 September hebben de medewerkers en gezinsleden van DP World Paramaribo en COSCO Shipping Lines Suriname het Mangrove Rehabilitatieproject van prof. Sieuwnath Naipal ondersteund. Het partnerschap tussen beide maritieme organisaties werd geïnitieerd vanwege het gemeenschappelijk duurzaamheidsbeleid welke de focus legt op o.a. SDG 13 Climate Change en SDG 14 Life Below Water.

DP World Paramaribo initieert jaarlijks de“Go Green Week",gekoppeld aan deSustainable Development Goals13:Climate Change en 14 Life Below Water. De Go Green Week is voor de vierde keer op rij georganiseerd en dit jaar is een partnerschap met COSCOShipping Lines Suriname aangegaan om het mangrove rehabilitatie project,onderleiding van dhr Prof. Sieuwnath Naipal, teondersteunen. Het doel van deze actie is om klimaatsverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan.Ter ondersteuning hebben enkele medewerkers van beide organisaties zich met gezinsleden opgegeven als vrijwilligers,om de mangrove aanplant te Weg naar Zeeuit te breiden. Mangrove is belangrijk omdat het bijdraagt aan kustbescherming, koolstofvastlegging, waterzuivering en andere ecosysteemdiensten die ze te bieden hebben. Door meer groen aan te planten, kunnen we samen op korte en lange termijn veranderingen teweeg brengen.

DP World Paramaribo gelooft in de kracht van samenwerking en hoopt door het goede voorbeeld te gevende bewustwording in de gemeenschap verder aan te wakkeren en dat er meer vrijwilligers  zich zullen inzetten om dit geweldig initiatief te ondersteunen.