Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Date: 01/08/2022

CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta pentru CONSTANTA SOUTH CONTAINER TERMINAL SRL, cu sediul in municipiul Constanta, incinta Port Constanta, Gara Maritima, judetul Constanta, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru “TERMINAL MULTIMODAL CU PLATFORMA PORTUARA, ANEXE TEHNICE, IMPREJMUIRE, RETELE EDILITARE EXTERIOARE, BRANSAMENT LA RETELELE EDILITARE SI ORGANIZARE DE SANTIER IN ZONA DE DEZVOLTARE ,,D", INVESTITOR CONSTANTA SOUTH CONTAINER TERMINAL SRL", amplasat in mun. Constanta, incinta Port Constanta Sud, Mol II S, judelul Constanla.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza,pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta, str. Unirii nr.23, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16, vineri intre orele 8-14 precum si la urmatoarea adresa  de internet (http :\\apmct.anpm.ro ).

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.