O DP World

O DP World

Krajem 2018. godine, Vlada Srbije je odlučila da započne proces privatizacije Luke Novi Sad. Ova procedura je završena u maju 2019. godine gde je kao najbolji ponuđač izabran konzorcijum P&O Ports FZE kojim upravlja DP World iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ovaj konzorcijum je postao vlasnik Luke Novi Sad. P&O Ports FZE predstavlja specijalizovanu kompaniju koja upravlja malim, višenamenskim lukama uključujući i kontejnerske terminale, terminale za rasuti i opšti teret.

DP World je počeo da se razvija 1972. godine kao lučki operater razvojem Luke Rašid u Dubaiju. Sedam godina kasnije, otvorena je Luka Jebel Ali, kao luka sa najvećim prometom van Azije.

Preuzimanjem poslovanja u Saudijskoj Arabiji, Indiji i Rumuniji tokom ’90-tih godina prošlog veka, poslovanje je počelo da se širi, pa je potražnja za međunarodnom trgovinom uključena u dugoročne planove za rast i razvoj kompanije.

Početkom 21. veka, pripajanjem partnerskih kompanija i ključnim strateškim ulaganjima, DP World je počeo da posluje na globalnom nivou.

Danas, DP World je treći po redu najveći operater u aktivnostima kontejnerskog terminala u svetu, sve pod upravom Vlade Dubaija. Društvo upravlja geografski raznovrsnom mrežom trgovine koja klijentima nudi priliku da pristupe nekim od najprometnijih proizvodnih centara i potrošačkim tržištima širom sveta.

Ponosni smo što smo deo vašeg lanca snabdevanja, prilagođavanjem inovativnih rešenja novim izazovima i zahtevima kako bismo optimizirali upravljanje i smanjili troškove.

O DP World Novi Sad

DP World Novi Sad se nalazi u centralnom delu Vojvodine, severnoj pokrajini Republike Srbije. Nalazi se u gradu Novom Sadu na 1.254-tom kilometru leve obale reke Dunav. Ova izuzetna lokacija gde se ukrštaju rečni Koridor VII i kopneni Koridor X čine čvorište za međunarodnu komunikaciju i transport. Snaga lokacije ove luke nije samo geografske prirode: ona takođe ima odlične transportne veze, samo 0,3 km od železničkog Koridora X i 3 km od kopnenog Koridora X. Ovim je obezbeđen povećani kapacitet za pruženje usluga klijentima u domaćoj i međunarodnoj trgovini i razvoj multimodalnog transporta.

Odlična geografska lokacija DP World Novi Sad obezbeđuje nesmetan tok rečnog saobraćaja na Dunavu.

Prema istoku pružaju se veze sa svim međunarodnim lukama na Dunavu nizvodno od Novog Sada: u Bugarskoj (Lom, Ruse), Rumunija (Černavoda, Braila, Galati, Đurđu) i Ukrajini (Reni, Ismail). Rekom se takođe povezuje sa lukama na Crnom moru i preko njega do Mediterana, Atlantskog i Indijskog okeana.

Zapadno na Dunavu nalaze se veze sa svim međunarodnim lukama uzvodno od Novog Sada: u Mađarskoj (Dunaujvaroš, Budimpešta, Komar), Slovačkoj (Komarno, Bratislava), Austriji (Beč, Linc, Ens), Nemačkoj (Degendorf, Regenzburg, Kelhajm) i, preko Kanala Rajna-Majna-Dunav, postoje rečne veze sa Nemačkom, Švajcarskom i Holandijom, prema Atlantskom okeanu odnosno Severnom moru.

DP World Novi Sad posluje na površini od 6 hektara, gde je dubina akvatorijuma od 4 do 10 metara. 800-metara dugačak kej može da prihvati do 5 plovila istovremeno. DP World Novi Sad poseduje i posluje u zatvorenim skladištima površine 44.000 m2 i otvorenim skladištima površine 100.000 m2, koji se sastoje od javnih i carinskih skladišta. Možemo ponuditi skladištenje domaće i strane robe za izvoz odnosno uvoz.

Pregled istorijskih činjenica

Od pre 1748. godine, u različitim istorijskim dokumentima pominje se trgovina u Novom Sadu i pristajanje plovila na obali Dunava.

Reka se koristila za transport različitog tereta i pominje se plaćanje nameta za korišćenje obale reke.

Luka Novi Sad osnovana je 1910. godine. Brodari su se sidrili na levoj obali Dunava što je bliže moguće gradskom jezgru. Između dva svetska rata, ovo je bila najveža trgovačka luka po obimu u bivšoj Jugoslaviji.

Posle završetka Drugog svetskog rata, novosadske gradske vlasti osnovale su Obalsko transportno preduzeće, smešteno na desnoj obali Dunava, na potezu Majur – Petrovaradin. Registrovane su delatnosti: obalsko-transportna služba, rad u pristaništu i na železničkoj stanici i rad u carinskim i javnim skladištima.

Od jula 1957. godine, na osnovu odluke novosadskih vlasti, preduzeće je poslovalo pod novim nazivom Pristaništa i skladišta Novi Sad. Dve godine kasnije, Vlada Narodne Republike Srbije rešila je da finansira izgradnju teretnog pristaništa u Novom Sadu na desnoj obali kanala DTD, čiji je prokop bio pred završetkom. Na deonici od 0,4 do 1,2 kilometara predviđeno je da se izgradi novo pristanište na potezu između Novog Sada i Savinog Sela. Na toj lokaciji se trenutno nalazi DP World Novi Sad.

Gradske vlasti u Novom Sadu odlučile su, 1963. godine, da za izgradnju teretnog pristaništa i skladišta dodele na trajno i besplatno korišćenje zemljište veličine 45 hektara, 58 ari i 61 kvadratnih metara na prethodno određenoj lokaciji na Kanalu DTD. Da bi se zemljište privelo nameni, od 1963. do 1973. godine, nasuto je oko 3 miliona kubnih metara peska na mestu gde će biti izgrađena Luka.

Počev od 1959. godine, sledećih deset godina, preduzeće Pristaništa i skladišta posluje samostalno. U tom periodu, izrađeni su glavni projekti, izrađena je operativna obala, ugrađene su staze za dizalice, montirane su tri portalne dizalice nosivosti po 5 tona. Skladišta nisu izgrađena zbog loše finansijske situacije u koju je preduzeće zapalo u tom periodu.

U takvom ambijentu u kome su važila pravila socijalističke ekonomije, preduzeće Pristaništa i skladišta integrisano je u finansijski moćnije preduzeće Heroj Pinki. Od 1969. do 1983. godine, integrisano preduzeće dovršilo je izgradnju objekata za delatnost pristaništa, zatvorenih skladišta, puteva, železničkih koloseka, vodovoda i kanalizacije. 1983. godine, novosadske gradske vlasti odlučile su da iz sastava preduzeća Heroj Pinki izdvoje pristanište i javna skladišta, da bi zaposleni u te dve privredne celine osnovali novo preduzeće koje je nazvano Luka Novi Sad. Od tada do dans, Luka posluje kao posebno preduzeće. Savezna jugoslovenska vlada proglasila je Luku Novi Sad za međunarodnu luku.