Izjava o savremenom ropstvu i trgovini ljudima

Izjava o savremenom ropstvu i trgovini ljudima

1. Uvod

DP World čvrsto veruje da značajna uloga koju igramo u zajednicama u kojima poslujemo pomaže u formiranju sigurnog i otpornog društva. Usvajanjem logistike zasnovane na podacima u potrazi za održivim rešenjima koja transformišu naše poslovanje i pomažu nam da vodimo budućnost globalne trgovine, želimo da stvorimo najproduktivnija, efikasnija i najsigurnija trgovinska rešenja na globalnom nivou. To nam je, sa komercijalne strane, važno koliko i društvima u kojima poslujemo. Kao glavni globalni poslodavac, znamo da možemo da igramo značajnu ulogu u poboljšanju života ljudi, jačanju zajednica i zaštiti životne sredine. To znači osigurati da ropstvo, prisilni rad i trgovina ljudima ne budu tolerisani u našim operacijama ili u operacijama naših dobavljača na globalnom nivou, što je odgovornost koju vrlo ozbiljno shvatamo.

Sultan Ahmed Bin Sulaiem, predsednik grupe i CEO

2. Naša organizacija

DP World je globalni pokretač trgovine koji se sastoji od luka i terminala, parkova, logističkih i ekonomskih zona, zajedno sa pomorskim uslugama. Naš posvećeni tim od preko 56 000 zaposlenih iz 134 zemlje neguje dugogodišnje odnose sa vladama, brodskim kompanijama, uvoznicima i izvoznicima, zajednicama i mnogim drugim važnim sastavnim delovima globalnog lanca snabdevanja, kako bismo obezbedili dodatnu vrednost i pružili kvalitetnu uslugu kako danas tako i sutra.

U 2019. DP World je zabeležio obrt od 71,2 miliona TEU (ekvivalent dvadeset stopni kontejner). Sa svojim posvećenim razvojem i proširenjima, očekuje se porast trenutnog bruto kapaciteta od 91 milion TEU a sve u zavisnosti od potražnje na tržištu.

3. Naše politike i procedure o savremenom ropstvu i trgovini ljudima

Naša posvećenost tome da u bilo kom segmentu našeg poslovanja ne bude savremenog ropstva ili trgovine ljudima i da težimo da obezbedimo da naši lanci snabdevanja na globalnom nivou budu oslobođeni ovih pitanja pokrivena je nizom politika koje se primenjuju u celoj grupi. Naša godišnje revidirana savremena politika ropstva i trgovine ljudima iznosi naš pristup savremenom ropstvu i trgovini ljudima kako u našoj organizaciji, tako i u odnosu na naše dobavljače. Politika takođe objašnjava korake koje naši zaposleni mogu preduzeti ako su zabrinuti zbog postojanja bilo kakvih incidenata ove vrste.

Ostale ključne politike uključuju odredbe u vezi sa savremenim ropstvom i trgovinom ljudima:

  • Politike i procedure nabavke, koje utvrđuju minimalne kriterijume za stavljanje dobavljača na odobrenu listu DP World-a, uključujući odredbe u vezi sa savremenim ropstvom, trgovinom ljudima i decom / prisilnim radom;
  • Politika i procedura koja se odnosi na standarde ponašanja unutar kompanije, gde se utvrđuje obaveza zaposlenih da prijave sumnjive i slučajeve incidente savremenog ropstva i trgovine ljudima, kako to da učine i koje su posledice u slučaju ne prijavljivanja
  • Politika zapošljavanja i odabira, koja uključuje zabranu upotrebe dečijeg rada i zadržavanja originalnih ličnih i putnih dokumenata izdatih od vlade, osim ako to ne zahteva Zakon.

Uspostavili smo samoprocenu dobavljača koja se odnosi na savremeno ropstvo i trgovinu ljudima kao deo našeg procesa provere dobavljača; kodeks ponašanja dobavljača; i savremeni rizik ropstva ili trgovine ljudima budućih prodavaca uračunat je u naše odluke o nabavkama.

DP World je 2019. godine postao potpisnik Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija (UNGC) i njegovih 10 principa koji obuhvataju ljudska prava, rad, životnu sredinu i borbu protiv korupcije. Potpisivanjem UN-ovog Globalnog dogovora, DP World se obavezao da će svoje strategije i operacije uskladiti sa ovim principima. Interna radna grupa za ljudska prava osnovana je u DP World-u 2019. godine kako bi razvila okvir za ljudska prava i povezane politike i procedure za sprovođenje. Savremeno ropstvo je ključna komponenta našeg pristupa ljudskim pravima i nastojaćemo da dalje integrišemo svoj pristup u ovim oblastima i razvijemo širi spektar postupaka i programa u grupi.

Usklađenost svih politika interno nadgleda rukovodstvo, a Unutrašnja revizija sprovodi se nezavisno tokom planiranih revizija poslovanja.

4. Naš lanac snabdevanja:

Našim lancem snabdevanja upravlja odeljenje za grupne nabavke, koje deluje kao jedinstvena globalna funkcija strukturirana u svim poslovnim linijama i jurisdikcijama.

Od naših dobavljača će se tražiti da dovrše modernu samoprocenu ropstva i trgovine ljudima. To uključuje analizu rizika od savremenog ropstva i trgovine ljudima u jurisdikcijama u kojima posluju i utvrđivanje politika i postupaka koje imaju za ublažavanje takvog rizika.

Sproveli smo moderne revizije na temu savremenog ropstva kao i sesije razmene znanja sa 7 glavnih dobavljača i konsultanata koji su često pozivani na tendere ili kojima su dodeljivani projekti u 2019. Pored toga, svih 7 glavnih dobavljača i konsultanata dobilo je dodatne e-mailove sa smernicama i dokumentacijom o tome kako poboljšati i povećati svest o modernom ropstvu i poštovanju zakona u njihovim organizacijama.

Štaviše, nastojaćemo da uvedemo dodatne kontrole, uključivanjem klauzula o poštovanju Zakona i politika protiv ropstva i trgovine ljudima u nove ugovore sa dobavljačima.

Takođe vršimo reviziju (na uzorku, na osnovu rizika) određenih dobavljača i operacija za savremeno ropstvo i trgovinu ljudima kao i reviziju drugih rizika.

Imamo poverljivu telefonsku liniju za uzbunjivanje kojom se upravlja eksterno. Ova linija dostupna je svim zaposlenima u DP World-u kao i trećim stranama a služi za prijavljivanje sumnji koje se tiću kršenja ljudskih prava. Svi izveštači su zaštićeni od odmazde u bilo kom obliku.

5. Područja rizika u našem poslovanju i lancima snabdevanja

Rizik od savremenog ropstva i trgovine ljudima razlikuje se u zavisnosti od jurisdikcije i sektora. Stoga smo stvorili radnu grupu za rešavanje bilo kakvih uranjajućih problema. Ova radna grupa identifikovala je aktivnosti nabavke, nezavisne dobavljače i upotrebu naših luka od strane drugih u svrhu trgovine ljudima kao područja sa najvećim rizikom za DP World. Da bismo ublažili ove rizike, povećali smo nadzor nad dobavljačima i zahtevima za njima, u pogledu savremenog ropstva i trgovine ljudima. Naš tim za globalnu bezbednost blisko sarađuje i podržava globalne agencije za sprovođenje Zakona kako bi poboljšali bezbednost lanca snabdevanja i sprečili trgovce ljudima da koriste terminale i objekte DP World-a. To uključuje unapređenje naših sistema upravljanja bezbednošću, primenu naprednih bezbednosnih tehnologija, upotrebu internih i eksternih revizija, pružanje obuke o svesti o tome kako identifikovati pokazatelje savremenog ropstva i trgovine ljudima, posebno u kombinaciji sa kriminalnim aktivnostima. Pored toga, pored sprovođenja i sticanja obaveznih sigurnosnih regulatornih akreditacija poput ISPS kodeksa, DP World je podigao svoj sigurnosni standard usvajanjem i primenom ISO 28000 i drugih globalnih bezbednosnih inicijativa u svom globalnom portfelju, kao što je Custom-Trade Partnership Against Terorism (CTPAT), ovlašćeni ekonomski operater (AEO) i inicijative za zaštitu kontejnera (CSI), što dodatno poboljšava ublažavanje pretnji trgovinom ljudima u našim terminalima i objektima.

6. Efikasnost napora

Trenutno se fokusiramo na podizanje svesti među našim zaposlenima, radnicima i dobavljačima da razumeju zahteve Ujedinjenog zakona o savremenom ropstvu iz 2015. godine i drugih savremenih propisa o ropstvu iz celog sveta, kao i na pružanje alata za obeležavanje potencijalnih problema. Da bismo to nastavili, 2019. godine održali smo sesiju razmene znanja sa jednim od naših glavnih dobavljača o ovoj temi. Vremenom ćemo razviti ključne pokazatelje učinka u različitim poslovnim jedinicama kako bismo osigurali da se naše savremene politike i postupci u vezi sa ropstvom i trgovinom ljudima primenjuju uz maksimalan efekat.

7. Obuka

Kompletirali smo on-line modul za obuku koji je preveden na 10 jezika i ovaj modul započinje pregledom smernica. Razvili smo on-line modul za obuku pod nazivom „Svest o savremenom ropstvu“, koji je preveden na 10 jezika, o indikatorima savremenog ropstva i trgovine ljudima. Ovaj modul svi korisnici mreže e-pošte DP World-a moraju da ispune.

Informacije o savremenom ropstvu i trgovini ljudima takođe se pružaju lučkim radnicima na operativnim brifinzima, gde i kada je to prikladno. Takva obuka je obavezna i čini jedan od šest on-line kurseva koji su deo uvođenja novog zaposlenog. Posteri se na različitim jezicima dostavljaju svakoj poslovnoj jedinici radi podizanja svesti i podsećanja na znakove savremenog ropstva i kao i radi načina prijave bilo kakve sumnje.

Ova izjava data je u skladu sa odeljkom 54 (1) UK Akta o savremenom ropstvu iz 2015. godine i predstavlja savremenu izjavu DP World-a na temu savremenog ropstva i trgovine ljudima za finansijsku godinu koja se završila 31. decembra 2019. Odobrio ju je bord direktora DP World-a.

Sultan Ahmed Bin Sulaiem, predsednik grupe i CEO 10.03.2020.