Ons Leiderschap

Ons Leiderschap

Management Team

Mervel Kotzebue - Fleur

General Manager, DP World Paramaribo

Marciano Djanam

HSSEQ Manager, DP World Paramaribo

Marlon Joomun

Engineering Manager, DP World Paramaribo

Bruno Lauria

Operations Manager

Avriëlle Cicilson

People Manager, DP World Paramaribo

Keoma Jungerman

Finance Manager, DP World Paramaribo